MAATALOUS, KOMPOSTOINTI JA MAISEMOINTI

ALLU-KAUHAT SEULONTATARPEISIIN.

ALLU TRANSFORMER SEULAKAUHA MAATALOUTEEN, KOMPOSTOINTIIN JA MAISEMOINTIIN.

ALLU-seulakauha on monipuolinen lisävaruste, jota voidaan tehokkaasti käyttää maataloudessa, kompostoinnissa ja maisemoinnissa.

ALLU screening bucket for composting mixing
ALLU screening bucket green waste processing

ALLU maataloudessa ja kompostointiteollisuudessa

MAATALOUS:

Maan ja mullan seulonta: ALLU-seulakauha pystyy seulomaan ja erottamaan erilaisia maalajeja, mahdollistaen kivien, juurten ja roskien poistamisen. Se auttaa luomaan hienoa ja tasalaatuista pintamaata maatalouskäyttöön.

Kasvualustan valmistelu: Seulontakauha voidaan käyttää kasvualustan valmisteluun seulomalla ja jalostamalla maata, varmistaen optimaalisen ympäristön siementen itämiseen ja kasvien kasvuun.

Orgaanisen materiaalin käsittely: Kauha auttaa kompostin tuotannossa seulomalla orgaanisia materiaaleja, kuten kasvijätettä, lantaa ja viherjätettä, luoden korkealaatuista kompostia maan rikastamiseen.

KOMPOSTOINTI:

Materiaalin seulonta: ALLU-seulakauha seuloo ja erottaa tehokkaasti kompostoitavat materiaalit, poistaen epäpuhtaudet ja tuottaen tasalaatuista kompostituotetta.

Jaekoon säätö: Vaihdettavien erimallisten terien avulla kauha mahdollistaa kompostin jaekoon hallinnan, varmistaen tasalaatuisuuden ja täyttäen erityisvaatimukset erilaisille kompostituotteille.

ALLU tuotteet maisemointiin

ALLU-seulakauhalla voi erottaa ja seuloa erilaisia materiaaleja paikan päällä, mahdollistaen tehokkaan lajittelun ja käsittelyn. Mitä tulee kompostointiin, ALLU-seulontakauha voi auttaa nopeuttamaan kompostointiprosessia ja parantamaan sen laatua.

Materiaalin seulonta: ALLU-seulontakauha voidaan käyttää raakakompostin käsittelyyn, kuten orgaaniseen jätteeseen, puutarhajätteeseen ja ruokajätteeseen. Se erottaa suuret partikkelit, kivet ja ei-kompostoitavat materiaalit orgaanisesta aineksesta, luoden tasalaatuisen kompostoitavan materiaalin.

Ilmastus ja sekoitus: Onnistunut kompostointi vaatii asianmukaista ilmastusta ja sekoitusta. ALLU-seulontakauhan suunnittelu mahdollistaa materiaalien tehokkaan sekoittamisen, varmistaen, että kompostiauma pysyy ilmavana mikä edistää orgaanisen aineksen hajoamista.

Jaekoon ja tasalaatuisuuden varmistaminen: Kompostiprosessi toimii parhaiten, kun jaekoko ja tasalaatuisuus on oikea. Seulontakauha voidaan säätää halutun jaekoon saavuttamiseksi, mahdollistaen nopean ja tasalaatuisen kompostointiprosessin.

Kypsä komposti: Kompostointiprosessin jälkeen seulakauhalla voidaan seuloa ja erotta kompostissa mahdollisesti jäljellä olevat hajoamattomat materiaalit. Tämä johtaa laadukkaampaan lopputuotteeseen.

Kierrätys ja uusiokäyttö: Seulakauha auttaa materiaalien kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä. Sitä voidaan käyttää kompostoinnissa erottamaan ja palauttamaan isompi hajoava orgaaninen materiaali, käytettäväksi uudelleen kompostoinnissa.

Jätteiden vähentäminen: Tehokkaan seulonnan ja kompostimateriaalien käsittelyn avulla ALLU-seulakauha voi auttaa vähentämään kaatopaikoille menevää jätettä, joka tukee kestävää kehitystä.

ALLU screening bucket for bio waste processing
ALLU TRANSFORMER SCREENER CRUSHER BUCKET D- SERIES
ALLU Transformer Screening Bucket DL-series

TUOTTEET

Meiltä ratkaisut maisemointiin, maatalouteen ja kompostointiin.

ALLU muuntaja DL sarja seulomiseen ja murskaamiseen

seulontakauhat DL sarja

DL sarjan Transformer seulakauhat ovat tehokkaita ja luotettavia lisälaitteita maisemoinnin ja maatalouden erilaisiin sovelluksiin.
Reduce, recycle and reuse with ALLU screening bucket

Seulontakauhat D sarja

ALLU Transformer on hydraulinen lisälaite kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja moniin muihin peruskoneisiin. Seulo, murskaa ja sekoita maa-ainekset ja materiaalit yhden työvaiheen prosessissa.

ASIAKASTARINAT

ALLUlta ratkaisut maatalouden, kompostoinnin ja maisemoinnin eri sovelluksiin

ALLU Transformer seulakauha – Kaivetun maan seulonta
ALLU Transformer seulakauha – Vieraslajien poisto luonnonsuojelualueelta
ALLU Transformer seulakauha – Mullan erottelua kantojätteestä

KESKUSTELE ALLUN ASIANTUNTIJAN KANSSA

Asiakaspalvelijamme ovat valmiina auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin koskien ALLU tuotteita. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai oheisella lomakkeella.

Soita +358 3 882 140

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI