Soil Improvement

ALLUlla on useiden vuosien kokemus massastabilointilaitteiden valmistamisesta. ALLU Processor sekoitinyksikkö yhdistettynä ALLU PF painesyöttimeen luo laitteiston, joka mahdollistaa massastabiloinnin. 

Massastabilointi on nopea ja kustannustehokas menetelmä pehmeiden maiden lujittamiseksi lisäämällä maa-ainekseen sideainetta. Työmenetelmää voidaan käyttää myös saastuneiden maamassojen käsittelyyn.

Ota yhteyttä

Mikäli haluatte lisätietoa, täytättehän yhteystietonne.