ALLU DSB 2-12 putkilinjalla Varkaus-Leppävirta-välillä

18 kesäkuun 2010

Vuonna 1993 perustetun Maarakennus Juha Utriainen Oy:n omistavat Juha ja Elisa Utriainen. Yrityksen toimialueena on koko Suomi ja se tekee maarakennus- ja maansiirtotöitä joko omina urakoina tai aliurakoina. Utriaisten lisäksi yritys työllistää 10 ulkopuolista työntekijää ja sillä on kalustoa viisi tela-alustaista kaivukonetta sekä kolme kuorma-autoa. Omien koneiden ohella Maarakennus Utriainen työllistää jatkuvasti 1-3 aliurakoitsijaa heidän omilla kaivukoneillaan. Pääasiallisia yrityksen työmaita ovat: kunnallistekniset rakennustyöt, tienrakennus, rakennusten pohja- ja piharakentaminen sekä kaatopaikkojen lopettamistyöt.

Kunnallisteknisillä työmailla, kuten Varkaus-Leppävirta paineviemäri- ja vesijohtotyömaallakin voidaan putkikaivannosta ylöskaivettu maa-aines seuloa ALLU-seulamurskaimella takaisin kaivantoon. Sekä rakennuttajalle että urakoitsijalle tämä merkitsee huomattavia säästöjä ajassa ja materiaalikustannuksissa, kun ylöskaivettua maa-ainesta ei tarvitse kuljettaa pois eikä uutta tuoda tilalle. Lisäksi minimoidaan työmaateiden rakentaminen, mikä tälläkin työmaalla olisi ollut välttämätöntä. Tällöin työmaalla on myös vähemmän liikennettä ja ajallisten sekä taloudellisten säästöjen lisäksi, säästetään siis myös luonnonvaroja. 

ALLU DSB -seulamurskaimet

ALLUN Strong-sarjan koneet hienoseulontaan on suunniteltu 16 – 35 tonnin kaivukoneisiin ja 8 – 22 tonnin pyöräkuormaajiin. Strong –sarjan kone on loistava valinta keskiraskaisiin ja raskaisiin työkohteisiin. Maksimi käyttöteho Strong –sarjassa on 225 kW.

D-sarjan ALLU Seulakauhoissa pultit ja mutterit on siirretty koneen taakse pois materiaalivirrasta helpottamaan rumpujen vaihtoa ja koneen huoltoa jopa kenttäolosuhteissa. Vakiorumpuja on saatavana kahdella eri kiekkovälillä 0 – 15 mm ja 0 – 25 mm ja oikea rumputyyppi valitaan työkohteen ja lopputuotteen vaatimusten mukaan. Strong–sarjassa viisisakaraisten rumpujen läpimitta on suurempi kuin Basic malleissa. Disc in Disc mallissa vastaterät toimivat ylärummun ja alarummun vastakappaleena puhdistaen ja suojaten rumpuja. Kulunut vastaterä on helppo vaihtaa.

ALLU DSB -mallin lisävarusteista voidaan mainita: vuotoöljylinjan eliminointijärjestelmä, joka poistaa vuotoöljylinjan tarpeen peruskoneesta ja lisälaidat, joilla lisätään seulakauhan tilavuutta noin 30 prosenttia.

blank