Allu jääongelmaa ratkomassa

27 helmikuun 2009

– Polttoaineen jäätyminen suuriksi kimpaleiksi oli meille todellinen ongelma, muistelee Rami Reunanen mennyttä aikaa Humppilan Kaukolämpö Oy:n voimalaitoksella Humppilassa.

Lämpökattilan lämpö toki sulattaisi jääkimpaleet, jos ne sinne saakka vain pääsisivät. Talvikelin vaihtelevuudesta johtuen pihalla varastoitava, polttoaineena käytettävä hake, kuori ja puru jäätyvät paikoin jopa kuutionkokoisiksi kimpaleiksi, jotka saattavat tukkia kuljetinradat.

– Näitä kimpaleita jouduimme sulattelemaan pahimmillaan useita kertoja vuorokaudessa, jatkaa Reunanen, joka kyllästyi ainaisiin laitoksen käyttökatkoksiin.

– Kolme vuotta sitten löysimme Allu-seulamurskaimen, jonka työskentelyyn kävimme tutustumassa läheisellä jätteenkäsittelyalueella. Vakuutuin Allun toimivuudesta oikeastaan heti työnäytöksessä, eikä laitteeseen ole tämän jälkeen tarvinnut pettyä.

Bioenergian saatavuus herättää kysymyksiä

Humppilan Kaukolämpö Oy tuottaa kaukolämpöä Humppilan keskustan alueella reilun tuhannen asukkaan tarpeisiin. Asuntojen ohella bioenergialla toimiva lämpövoimala tuottaa lämpöä myös alueen liikekiinteistöjen ja teollisuuslaitosten tarpeisiin. Vuonna 1994 valmistunut laitos on aina saanut käyttövoimansa bioenergiasta, lähinnä kierrätyspuusta, hakkeesta ja kuoresta.

– Alkuun hankimme polttoaineen samalla tontilla sijainneelta sahalta, mutta sahaustoiminnan loppumisen myötä olemme kääntyneet polttoainehankinnoissa lähinnä L&T-konsernin Biowattiin, jonka ohella käytämme tosin muitakin toimittajia.

Humppilan kunnan omistama laitos tarvitsee vuositasolla 15-18 000 kuutiota biopolttoainetta, joka saadaan pääasiassa lähialueelta, alle 60 kilometrin säteellä laitoksesta. Tällä hetkellä käytetään lähinnä murskattua kierrätyspuuta, johon sekoitetaan jonkin verran kuorta ja purua. Reunasen mukaan polttoaineena erinomaisen kuoren osalta saatavuus on viime aikoina vaikeutunut merkittävästi.

– Metsäteollisuudessa menossa oleva rakennemuutos on muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan bioenergian saatavuutta maassamme. Muutokset ovat tähän mennessä näkyneet lähinnä hinnannousuna, mutta ovat ne toki vaikuttaneet myös polttoaineiden tarjontaan. Kaikella liikenevällä biopolttoaineella on tällä hetkellä tarjontaa enemmän kysyntää, tietää Reunanen, joka mieluusti näkisi maassamme nykyistä enemmän niin biopolttoaineen tuotantoa kuin tuottajiakin.

– Ensiharvennuksista syntyvää metsätähdettä jää metsiin edelleenkin turhan paljon.

Jäätyvä puskurivarasto

Osa laitoksella käytettävästä polttoaineesta puretaan suoraan laitoksen syöttökaukaloon, mutta katkeamattoman polttoainevirran takaamiseksi pihalla pidetään myös jonkin verran puskurivarastoa. Tämä varastokasa odottaa siirtoa lämpövoimalan uumeniin taivasalalla, säiden armoilla.

– Talviaikaan kasaan satanut vesi jäätyy muodostaen varsinkin kuoren kanssa verrattain suurikokoisia kimpaleita, jotka pysäyttävät voimalan polttoainesyötön. Jäätyneen polttoainekasan alluttaminen on poistanut jääongelman historiakirjan sivuille, kiittelee Reunanen.

Reunasen mukaan kaikkea polttoainetta ei suinkaan tarvitse ajaa Allu SC 3-20 seulamurskaimen läpi, käsittelyä vaativat ainoastaan haasteellisessa talvikelissä seisseet kasat. Voimalan kevättöihin kuuluu myös piha-alueen perusteellinen puhdistus alluttamalla sekalaiset kasojenpohjat.

– Aikaisemmin jouduimme sulattelemaan kasoja pitkin kesää ja pahimmillaan ajoimme tavaraa jopa kaatopaikalle jäätymisen vuoksi. Nyt voimme hyödyntää kaiken pihaan saapuvan polttoaineen lämmöntuotantoon.

– Olemme käyttäneet seulamurskainta myös kivipitoisten polttoaine-erien seulonnassa. Kivet ja hiekka kun eivät ole lainkaan toivottuja materiaaleja lämpökattilassa. Sen vuoksi pyrimmekin välttämään turpeen ja kantomurskeen käyttöä.

Reunasen mukaan Allu SC 3-20 seulamurskaimella on normaaliolosuhteissa saavutettu noin 80 kuution tuntikapasiteetti, joka tosin vaihtelee jonkin verran siirtomatkan mukaan.

Polttoainehuollon turvaamiseksi Humppilan Kaukolämpö suunnittelee myös uusien polttoainelaatujen käyttöä lämmön tuotannossa.

– Tavoitteenamme on aloittaa lähiaikoina pellettituotantoa, mikä työllistäisi myös seulamurskainta lähinnä esilajittelussa ja murskauksessa. Tosin jo nyt käytämme seulamurskainta myös polttoaineiden sekoitustyössä.

Seulamurskain on työskennellyt Humppilassa kohta kolmen vuoden ajan lähinnä talvikaudella. Reunasen mukaan Allu on osoittautunut luotettavaksi työkaveriksi, sillä mittavilta korjaustoimilta ja varaosatoimituksilta on toistaiseksi vältytty.

– Laitteen yksinkertaisuuden ansiosta voimme tehdä kaikki huollotkin omalla korjaamollamme oman henkilöstön voimin, kiittelee Reunanen.

Ari Perttilä

blank