Allu lanseerasi Monsterin

30 syyskuun 2016

Allu on hakenut uusia käyttökohteita seulamurskainkauhoilleen aktiivisesti eri aloilta. Pari vuotta sitten esiteltiin poikkeuksellisen järeä M-sarja, joka on suunnattu kaivoksille. Nyt mennään kertaluokkaan kaksinkertainen tuohon verrattuna G-sarjan kanssa, jossa ensimmäinen malli G 4-32F on tarkoitettu 250–300-tonnisiin pistokaivukoneisiin.

Materiaalivirrat kaivoksissa ovat suuria eikä seulamurskainkauhan käyttäminen siellä tule ensimmäisenä mieleen. Idea perustuu kuitenkin juuri suuriin massamääriin. Ajatus on saada erotettua sivukivi malmista jo louhoksella, jolloin vältytään turhasta materiaalien siirrosta. Joillakin kivilaaduilla pystytään malmi erottelemaan sivukivestä seulomalla se Allun menetelmällä.

Sivukiven osuus voi olla yli puolet louheen kokonaismäärästä, joten kuljetettavaa tonnimäärää voidaan vähentää oleellisesti alluttamalla. Kun seulonta voidaan tehdä samalla kun kuormataan, tulee kaksi työvaihetta suoritettua samanaikaisesti. Näin säästyy paljon polttoainetta ja muita kustannuksia. Toiseksi sivukiven läjityksestä tulee omat ongelmansa, joilta säästytään, jos sivukivi voidaan sijoittaa takaisin louhokseen. Allun kehittämä prosessi tukee siten ”green mining” -periaatteita.

Allu G 4-32F on valmistajan mukaan suurin koskaan valmistettu prosessoiva kauha. Sen tilavuus on 13 kuutiometriä ja kauha painaa tyhjänä 32 tonnia. Ilmaiseksi ei kauha tietenkään pyöri –öljyvirtausta tarvitaan 600–1000 litraa minuutissa 310 baarin paineella. Myös Monsterin yhteydessä voidaan hyödyntää Allun keväällä Baumassa lanseeraamaa Dare-järjestelmää, joka raportoi työn etenemistä, tunteja ja kauhallisten määrää, sekä lähettää ne langattomasti eteenpäin.

blank