Allu menestyy maailmalla

4 syyskuun 2015

Maailmantalouden kysymysmerkeistä huolimatta, Allu Finland Oy on jatkanut liiketoimintansa aktiivista kehittämistä ja panostaa vahvasti kansainvälisen jälleenmyyntiverkostonsa kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Viime vuonna yritys lanseerasi Las Vegasisssa alan messuilla maailman suurimman seulamurskaimen kaivosteollisuudelle. Nyt nämä jättiläiset ovat vakuuttaneet asiakkaita maailmalla ja ne auttavat asiakkaitamme mm. kaivosteollisuuden prosesseissa.

Allun M-sarjan seulamurskain mahdollistaa materiaalin käsittelyn jo lastauksen yhteydessä, jolloin materiaalin käsittelyprosessista voidaan saada vähennettyä useitakin eri vaiheita. Käsiteltävä materiaali voidaan prosessoida suoraan kuljettimelle tai dumpperiin ja valmis, esikäsitelty materiaali kuljettaa suoraan kaivokselta varastointiin tai satamaan. Säästöt mm. kuljetus, käsittely ja varastointikustannuksissa ovat merkittävät. Katso Allun M-sarjalaisen toiminnasta animaatio täältä.

”Kuljetettavat kuormat ovat puhdaslaatuisia, koska materiaali käsitellään jo kaivoksessa. Tällöin materiaali murskataan ja erotellaan jo valmiiksi oikeaan kokoon ja epäpuhtaudet jäävät kaivosalueelle. Välivarastoja käsittelemättömille materiaaleille ei välttämättä tarvita, eikä suurta murskausasemaa tarvitse hankkia”, toteaa Global SRC Manager Fredrik Dromberg Allulta. Lisäksi säästöjä syntyy käytettävien koneiden määrän vähentämisen kautta myös käytetyssä energiassa, sillä peruskoneen lisälaitteena toimiva Allu tarvitsee toimiakseen vain hydrauliikan peruskoneesta. Lisäsähköä tai -laitteita ei tarvita. Allua voidaan käyttää myös esimerkiksi satama-alueilla, voimalaitoksilla ja prosessiteollisuudessa, jotta varastoinnissa paakkuuntunut materiaali saadaan vaivattomasti käsiteltyä ja vältetään ongelmalliset tukkeumat syöttö- ja kuljetusjärjestelmissä.

Kansainvälistä kaupankäyntiä

Allu on kasvanut pienestä insinööritoimistosta 30 vuodessa kansainväliseksi osaajaksi ja tänä päivänä yli 90 % Allun tuotannosta menee vientiin. Asiakkaan kuuntelu herkällä korvalla on ollut yksi avaintekijä yrityksen menestyksen takana. ”Uskon, että Suomi tarvitsee innovatiivisia yrityksiä. Innovatiivisuuteen kuuluu myös uusia toiminta- ja palvelutapoja, vaikka erinomainen tuote onkin toki onnistumisen perusedellytys. M-sarjan seulamurskaimen markkinoille tuominen on ollut iso ponnistus, ja saavutetut asiakashyödyt vievät tuotetta hyvin eteenpäin.”, summaa Allu Finland Oy:n toimitusjohtaja Ola Ulmala.

blank