Allu-stabilointijärjestelmän avulla savikosta huippuluokan tonttimaata

11 marraskuun 2011

Stabilointimenetelmänä käytetään yleensä massa- tai pilaristabilointia tai niiden yhdistelmää. Massastabiloinnissa muodostetaan tiivis laattamainen vyöhyke ja pilaristabiloinnissa aikaan saadaan lujittuvia sylinterimäisiä pilareita, joiden päälle on turvallista rakentaa.

Allu-stabilointijärjestelmä muodostuu kolmesta pitkälle kehitetystä laitteesta: painesyöttimestä, sekoittimesta sekä DAC-järjestelmästä. Yksinkertaistettuna menetelmässä painesyötin syöttää sideaineen sekoittimelle, joka sekoittaa materiaalia jopa seitsemän metrin syvyyteen saakka. Allu DAC-järjestelmä seuraa tapahtumia ja säätää sidosaineen virtausnopeutta ja painetta sekä ottaa talteen kaiken tarvittavan tiedon tapahtumista. Kävimme tutustumassa menetelmään nurmijärveläisen Biomaa Oy:n työmaalla Helsingin Myllypurossa Kehä Ykkösen tuntumassa.

Biomaa hoitaa maaperän rakennuskuntoon

Biomaa on vuonna 1994 perustettu maanjalostusyritys, joka on erikoistunut maarakentamiseen, suurten massamäärien sekoittamiseen, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen sekä stabilointiin. Stabilointi on Biomaalle yhä tärkeämpi työmenetelmä ja esimerkiksi satamakentät ympäri maan työllistävät yritystä runsaasti. Stabilointityömaat ovat teknisesti erittäin vaativia ja käytettävien koneiden ja menetelmien täytyy olla huippuluokkaa.

Tässä Bio­maan ja Allun yhteistyö on näyttänyt vahvuutensa, sillä kumpikin on oman alansa edelläkävijä. Heidän ansiostaan käyttöön on saatu runsaasti sellaisia vaikeita maa-alueita, jotka ennen ovat jääneet ilman toimen­piteitä.

Myllypuron työmaalle nousee uusi 25 talon kolmen hehtaarin pientaloalue, jonka maaperä on erittäin savinen. Helsingin kaupungin rakennusvirasto HKR kilpailutti vaativan kohteen hyvin tarkoin kriteerein ja Biomaa sai urakan itselleen. Biomaa käynnisti stabiloinnin heinäkuussa ja valmiina työn pitäisi olla vuoden loppuun mennessä. Bio­maan kehitysjohtaja Ville Niutanen kertoo, että urakka on edennyt hyvin ja vaikeista olosuhteista huolimatta homma saadaan pakettiin jo marraskuun puolella.

Tehokas Allu-stabilointijärjestelmä

Niutanen ja Allun markkinoinnista vastaava Sari Pekkala esittelivät Myllypurossa käytettävää tehokkaaksi osoittautunutta massa- ja pilaristabilointimenetelmää. Maaperä tutkitaan ennen aloitusta erittäin tarkkaan, että tiedetään kuinka paljon sideainetta tarvitaan ja mihin syvyyteen asti mennään sekä kuinka paljon isoja kiviä ja kantoja täytyy poistaa.

Myllypurossa menetelmässä otetaan työkohteeksi viisi kertaa viisi metriä oleva alue kerrallaan ja kaksi tehokasta seitsemän kuution Allu PF 7 -painesyötintä ruokkii itse sekoitinta, jota käyttää 32-tonninen Doosan DX 300 LC -telakaivukone. Syötin työntää sideaineen eli tässä tapauksessa yleissementin paineilmalla aivan sekoittimen rumpujen kes­kelle 300 kilon minuuttivauhdilla. Runkoaineena käytetään myös hiekkaa, joka sekoittuu tehokkaasti turpeeseen lisäten kiinteyttä.

Sekoittimena toimii hydraulinen Allu PMX 500 Power Mix -sekoitin, jonka rummut pyörivät sekoittaen materiaalia kontrolloidusti kolmeen suuntaan samanaikaisesti. Koneen rummut ovat kallistettuja ja älykkään muotoilun ansiosta aines tunkeutuu tasaisesti kovempaankin materiaaliin. Samanaikaisesti Allun DAC-järjestelmä valvoo koko operaatiota ja muuttaa säätöjä tarvittaessa. Myllypuron tapauksessa yhden painesyöttimen säiliö riittää yhden 25 neliön laatan hoitamiseen. Stabiloinnin jälkeen maaperässä on sideaineen vaikutuksesta tasaisesti lujittunut laattamainen rakenne, jonka tason varmistaa vielä ulkopuolinen erittäin tarkka laadunvalvonta. Näin taataan huippuluokan rakennepohja, jonka varaan on turvallista ja helppoa aloittaa varsinaiset rakennustyöt.

Stabilointi lisää suosiotaan

Sekä Pekkala että Niutanen ovat alan eturintamalla nähneet stabiloinnin kasvattavan suosiotaan nopeuden ja kustannustehokkuutensa ansiosta. Biomaalla urakkakirjat ovat sopivasti täynnä ja stabilointia vaativia asiak­kaita on jonossa asti. Suurin osa urakoista suuntautuu pääkaupunkiseudulle, mutta myös Pohjanmaalla, Turussa ja Jyväskylän alueella on käyty maaperä hoitamassa kuntoon. Niutanen kertoo, että stabiloinnin etu on myös sen alhainen henkilöstön määrän sitominen. Kaivukoneen ja syöttäjien käyttäjät sekä sideainetta kuljettavien autojen henkilöstö riittää operaation pyörittämiseen. Menetelmä onnistuu mainiosti myös talvikeleissä ja Biomaan miehet ovatkin urakoineet jopa -30 asteen pakkasissa ilman suurempia ongelmia.

Stabilointi on myös erittäin monipuolinen työmenetelmä ja sitä voidaan käyttää jopa saastuneessa maaperässä, jolloin sillä kapseloidaan saastunut aines ja estetään näin sen leviäminen. Menetelmää on käytetty menestyksellä myös siltojen pohjatöissä, teiden ja rautateiden, pihojen ja varastoalueiden pohjatöissä, altaiden perustuksissa sekä kaapeli- ja putkitöissä. Töiden tilaajina toimivat yleensä kaupungit ja kunnat, teollisuus, Ratahallintokeskus sekä satamat. Biomaa on stabiloinut jo yli 50 kohdetta ja reklamaatioilta on vältytty eli menetelmä on osoittanut luotettavuutensa.

Yhteistyö toimii

Niutanen on erittäin tyytyväinen Allun tuotteisiin ja muutenkin Allun toiminta saa kiitosta. Edelläkävijyys vaatii rohkeutta ja sitä löytyy sekä Allulta että Biomaalta. Haasteita täytyy aina olla ja tulee ottaa innokkaasti vastaan. Allun tuotteet ovat työssä osoittautuneet luotettaviksi ja asiakkaan ei tarvitse toimia koekaniinina, sillä perusteellisen testitoiminnan ansiosta koneet ovat valmiita paketteja ja esimerkiksi sideaineen syötössä ei ole ilmennyt ongelmia. Myös huolto- ja varaosapuolella yhteistyö on toiminut sovitulla tavalla.

blank