ASIAKASTARINA 16 ALLU Transformer seulakauha – Purkujätteen käsittelyä

Suomi

Materiaali Purkujäte jossa betonia, kiveä, puuta, metallia

Toimiala Jätemateriaalien käsittely, Murskaus, Seulonta

Käyttökohde Murskaus

Tehtävä Murskaus, Seulonta, Waste material handling

Malli ALLU Transformer DN 3-17 seulakauha jossa murskaavat TS 25 kirves terät

Ongelma

Uudisrakennusalueella oli purkujätettä, jossa mukana muun muassa betonia, puuta, metallia ja muita materiaaleja. Alue oli siivottava jätteestä ennenkun uutta pystyttiin rakentamaan tilalle.

Ratkaisu

Jäte käsiteltiin ALLU Transformer seulakauhalla. Noin 30% materiaalista pystyttiin käyttämään uudestaan työmaalla, ja noin 10% materiaalista, joka sisälsi puuta ja metallia, pystyttiin kierrättämään tehokkaasti. Loput materiaalit, joka oli pääasiassa betonia mutta myös muuta murskattavaa materiaalia, käsiteltiin ALLU Transformer seulamurskalla ja käytettiin perustusten tukiaineena. 

Edut

Kun jäte pystyttiin käsittelemaan ALLU Transformer seulakauhalla, syntyi huomattavia kustannuksia, kun uutta materiaalia ei tarvinnut ostaa tai kuljettaa kaatopaikalle, jolloin myös kaatopaikka- ja kuljetuskustannuksilta säästyttiin.   ALLU TUOTTEILLA PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI.

Liittyvät tuotteet

Seulontakauhat D sarja
Reduce, recycle and reuse with ALLU screening bucket
ALLU Transformer on hydraulinen lisälaite kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja moniin muihin peruskoneisiin. Seulo, murskaa ja sekoita maa-ainekset ja materiaalit yhden työvaiheen prosessissa.