Lahden massastabilointikonferenssi oli menestys

27 lokakuun 2008

Maaperän vahvistamisen merkitys lisääntyy jatkuvasti, koska maa-alueita tarvitaan rakentamisen tarpeisiin entistä enemmän. Massastabilointi onkin tehokas vahvistamismenetelmä. Stabilointimenetelmien kehittyminen mahdollistaa entistä heikkolaatuisempien maa-alueiden hyötykäytön.

Yksi alan pioneereista on Orimattilassa toimiva Allu Finland Oy, joka oli vahvasti mukana myös seminaarijärjestelyissä.- Suomi on ollut edelläkävijänä massastabiloinnissa käytettävien laitteiden valmistuksessa ja menetelmien kehittämisessä, joten oli luonnollista tuoda maailman ensimmäinen konferenssi Suomeen. Myös Allu on ollut mukana laitteiden kehitys- ja valmistustyössä jo 1990-luvun alkupuolelta saakka, laskee Allu Finland Oy:n toimitusjohtaja Kauko Pylväs seminaariaamuna.Kaksipäiväisen konferenssin teoriaosuus vietiin läpi Lahden Sibeliustalolla. Päivän aikana äänensä saivat kuuluville laitevalmistajien ohella myös urakoitsijat, suunnittelijat, sideainetoimittajat sekä työn tilaajat. Konferenssissa esiteltiin massastabilointimenetelmää geotekniikan, projektisuunnittelun sekä laitteiston kannalta, eikä rahoituspuoltakaan unohdettu. Varsinkin case-tapausten esittely tuntui saavan erityisen paljon huomiota kansainvälisessä kuulijajoukossa.

Yhdysvalloista tapahtumaan matkanneen Hayward Baker Inc:n miehet olivat erittäin tyytyväisiä konferenssin antiin.

– Seminaaripäivä oli todella hyödyllinen ja antoisa, sillä saimme monia helposti käytäntöön otettavia vinkkejä alan muilta tekijöiltä. Oli yllättävää huomata, kuinka samankaltaisten ongelmien kanssa massastabilointiurakoitsijat eri puolilla maailmaa painivat. Olemme paikalla myös ensi vuonna, mikäli konferenssi saa jatkoa.

– Erittäin onnistunut tilaisuus, summaa Allu Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Pekka Kiukkonen tapahtumaa ja jatkaa:

– Vaikka Allu on toimittanut massastabilointijärjestelmiä ympäri maailman, on menetelmä edelleen suhteellisen tuntematon. Konferenssi olikin omiaan lisäämään tietoisuutta menetelmästä ympäristöasioista päättävien tahojen, geotekniikka-asiantuntijoiden sekä urakoitsijoiden keskuudessa.

Teoriaosuuden ohella konferenssiin kuului myös tutustuminen massastabilointiin työnäytöksen muodossa. Allun tehdasalueella Orimattilan Pennalassa esiteltiin sekä Allu seulamurskain, että Allu massastabilointijärjestelmän käyttöä oikeassa työympäristössä. Ennen hyvästejä konferenssiyleisö tutustui myös maamme suurimpaan massastabilointikohteeseen Vuosaaren satama-alueella.

Vuosaaren satama on maamme suurin massastabilointikohde

Valmistuttuaan Vuosaaren satama-alue logistiikka-alueineen muuttaa maamme tavaravirtojen kulkua. Kokonaispinta-alaltaan 150 hehtaarin alue on ollut merkittävä hanke jo rakentamisaikana, sillä alue on ollut maarakentamisen kannalta verrattain haasteellinen. Satama-aluetta on rakennettu osin kallioperustalle, mutta noin 11 hehtaarin alueella on turvauduttu myös massastabilointiin riittävän kantavuuden aikaansaamiseksi.

Sataman rakennustyön alkuvaiheessa ruopattavalta alueelta löydettiin myrkyllistä tributyylitinaa (TBT), joka aiheutti päänvaivaa koko hankkeelle ja siihen osallistuneille. Myrkyllisen maa-aineksen kuljettaminen muualle olisi ollut sekä kallista että hankalaa liejuisuudesta johtuen. Poiskuljettaminen ei olisi myöskään ratkaissut myrkkyongelmaa. Rakentajat päättivätkin läjittää maa-aineksen satama-alueelle. Stabiloinnin myötä liejuisesta maa-aineksesta saatiin yhtenäinen laatta.

Ennen TBT-pitoisen maa-aineksen ruoppaamista rakennettiin satama-alueelle väliaikainen pato estämään myrkkyjen leviämisen. Ruopatut maamassat läjitettiin neljään eri patoaltaaseen, missä ne stabiloitiin Allun massastabilointijärjestelmän avulla. Lähes kaksi vuotta kestäneen projektin aikana stabiloitiin noin 500 000 kuutiota maa-aineksia kuuden metrin syvyyteen saakka. Stabiloitavaan maa-aineskuutioon sekoitettiin keskimäärin 135 kiloa sideainetta, jota käytettiin koko projektin aikana noin 70 000 tonnia.

Ari Perttilä

blank