APPLIKATIONER

Filter applications

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS ÅTERFYLLER RÖRGRAV

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS ÅTERFYLLER RÖRGRAV
ALLU Transformer siktkross återanvänder uppschaktat material i ett rörledningsprojekt.

ALLU PROCESSOR SOLIDIFIERAR MARK FÖR HUSPROJEKT

ALLU PROCESSOR SOLIDIFIERAR MARK FÖR HUSPROJEKT
ALLU Processor hjälper till att förbättra säkerheten och materialkvalitén på ett grundprojekt.

ALLU STABILISERINGSSYSTEM BEHANDLAR FÖRORENAT SLAM

ALLU STABILISERINGSSYSTEM BEHANDLAR FÖRORENAT SLAM
ALLU Stabiliseringssystem bidrar till att förbättra kvaliteten på materialet och uppnå markstabilisering.

ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR JÄRNVÄG

ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR JÄRNVÄG
En ny järnväg planerades konstrueras i ett våtområde. Detta krävde att marken först solidifierades med ALLU Processor.

ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR EVAKUERINGSVÄG

ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR EVAKUERINGSVÄG
En ny evakueringsväg i ett blött träskområde planerades utökas. Detta krävde att marken först solidifierades med ALLU Processor.

ALLU STABILISERINGSSYTEM STABILISERAR IDROTTSFÄLT

ALLU STABILISERINGSSYTEM STABILISERAR IDROTTSFÄLT
Lättillgänglig mark som lämpar sig för byggande är svårfunnen i många stadsområden. Detta innebär att nya markområden måste tas i bruk. Områden som ofta behöver förbättras och förstärkas innan de är lämpliga för kontruktion. Här kan ALLU Processor hjälpa till.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR BORT FÖRORENINGAR

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR BORT FÖRORENINGAR
Maximera den operationella effektiviteten och sortera och krossa överfraktionen med ALLU Transformer siktkross.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEARBETAR BYGGAVFALL

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEARBETAR BYGGAVFALL
Sortera, krossa och separera byggavfall med ALLU Transformer siktkross och minska mängden avfall.

ALLU TRANSFORMER SIKTSKOPA SORTERAR BYGGAVFALL

ALLU TRANSFORMER SIKTSKOPA SORTERAR BYGGAVFALL
Sortera och återvinn rivningsavfall effektivt med ALLU Transformer.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR SCHAKTAD JORD

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR SCHAKTAD JORD
Återanvänd den uppschaktade jorden genom att bearbeta den med ALLU Transformer.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KVALITETSSÄKRAR I BETONGPRODUKTION

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KVALITETSSÄKRAR I BETONGPRODUKTION
Med ALLU Transformer minimeras dyra stillestånd genom att stora klumpar i materialet förkrossas innan nästa produktionssteg.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS FÖRBEARBETAR FÖRORENAD JORD

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS FÖRBEARBETAR FÖRORENAD JORD
Jord som är förorenad av olja kan behandlas med ALLU Transformer siktkross.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS RIVER STÄDBARK

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS RIVER STÄDBARK
Genom att använda ALLU Transformer kan städbarken separeras från orenheter, krossas till rätt fraktion och återanvändas.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KROSSAR STÄDBARK

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KROSSAR STÄDBARK
Genom att använda ALLU Transformer kan städbarken separeras från orenheter, krossas till rätt fraktion och återanvändas.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KROSSAR KOL

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KROSSAR KOL
ALLU Transformer förkrossar kol och ökar effektiviteten i produktionen.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEKÄMPAR EJ-INHEMSK VÄXTART I ETT NATURRESERVAT

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEKÄMPAR EJ-INHEMSK VÄXTART I ETT NATURRESERVAT
ALLU Transformer är en mobil lösning som kan användas i projekt med begränsade ytrymmen.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR OCH BLANDAR BYGGAVFALL

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR OCH BLANDAR BYGGAVFALL
Återvinn byggavfall effektivt med ALLU Transformer siktkross.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEARBETAR BLANDAT AVFALL

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEARBETAR BLANDAT AVFALL
Istället för att ta allt material till en deponi och betala dyra tippavgifter så kan avfall bearbetas med ALLU Transformer vilket gör det möjligt att återvinna och nyttja en del av materialet till annat.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS RIVER ISOLERING

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS RIVER ISOLERING
Återvinn stenull med ALLU Transformer siktkrossskopa.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SEPARERAR MATJORD FRÅN STUBBAR

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SEPARERAR MATJORD FRÅN STUBBAR
Återvinn stubbar effektivt genom att bearbeta dem med ALLU Transformer.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS FÖRKROSSAR BIOAVFALL

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS FÖRKROSSAR BIOAVFALL
Återvinning och förkrossning av avfall med ALLU Transformer siktkross är kostnadseffektivt och reducerad mängden avfall som måste tas till deponi.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KROSSAR TEGELSTENAR

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KROSSAR TEGELSTENAR
Med ALLU Transformer kan de defekta tegelstenarna återanvändas i produktionen, vilket minskar mängden avfallsmaterial.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR OCH ÅTERVINNER RIVNINGSAVFALL

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR OCH ÅTERVINNER RIVNINGSAVFALL
Sortera och återvinn rivningsavfall effektivt med ALLU Transformer.

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS ÅTERFYLLER RÖRGRAV

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS ÅTERFYLLER RÖRGRAV
Rörgravsbädd och återfyllning görs mer effektivt med ALLU Transformer eftersom du kan återanvända det schaktade materialet. Även fruset, stenigt material kan återvinnas till rörgraven.

ALLU TRANSFORMER Siktskopa LUFTAR KOMPOST

ALLU TRANSFORMER Siktskopa LUFTAR KOMPOST
ALLU Transformer sorterar, river, blandar och luftar kompost, allt i ett steg.

ALLU PROCESSOR STABILISERAR GRUND FÖR VÄG

ALLU PROCESSOR STABILISERAR GRUND FÖR VÄG
ALLU Processor stabiliserar slam och förbättrar bärigheten i vägkonstruktion.
ALLU APPLICATIONS
Stabilisering: Sanering av förorenade områden: Solidifiering: Kustnära ytor: Luftning: Kompostering: Krossning: Rengöring kontaminerad jord: Demolering: Finsortering: gruvutrustning: Återfyllning av rörgrav: Sortering: Återvinning: Blandning: Pulvrisering: Jordbearbetning: Hantering av avfallsmaterial: Industriapplikationer:

Kontakta oss

För mer information, vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.