Backfilling high voltage powerlines in USA Återfyllning i Sverige Grund till ny järnväg Clay and peat recycling Composting household biowaste Composting wet sludge and green waste Crushing bark Krossning av klumpar av kalcium Krossning av kol Återfyllning Återfyllning Återfyllning Krossning av kommunalt avfall Återfyllning Krossning av Lekablock Crushing of machining chips Krossning av materialklumpar Crushing porcelain Crushing roofing felt Crushing sand stones Crushing twigs Krossning av gips Crushing windshields and laminated glass dredged material Evakueringsväg excavation work - construction Excavation work - pipeline and underground cables Haaga idrottsplats och bostadsområde Hazardous liquid waste solidification and remediation Järnväg för höghastighetståg; Kervo - Lahtis Kivikko industriområde Blandning och sortering av jord Blandning och lastning av kompost Blandning av material Mixing sand with peat Rörgravsåterfyllning Återfyllning av rörgrav Rörgrav Återfyllning För-sortering av kompost för packningsmaskin Processing clay Processing compacted soil Bearbetning av kompost Processing contaminated clay Processing different types of soils Bearbetning av slam kompost Processing peat and sand Bearbetning av resterna från palmolje frukter Processing topsoil Processing waste soil in Finland Processing waste soil in Holland Återvinning av avfall: sortering av silt slam Screening Backfill, Pipeline Construction Sortera kompost Sortera kompost Sortera grafit Sortera grus Sortera grus i bergtäkt Sortera gips Screening sand and gravel Sortera jord Sortering av jord för vägbank Sortera jord med avfallsmassor Separering av betong från matjord Separering av jord och kalksten Separera träflis från jord Luopioinen idrottsplats Stabilisering av småhus område Jord stabilisering med ALLU och en silo Vägkorsning i Tammerfors Stabilizing wet clay Strenghtening railway foundations in Sweden Valencia hamn Vuosaari hamn

Kontakta oss

För mer information, vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.