PF 7+7

ALLU PF 7+7 är en två-tanks tryckmatare. Det är en fristående tryckluftsbaserad matningsenhet för torrt bindemedel. Därigenom dubbel kapacitet för dubbel produktivitet.

Tryckmataren nyttjar en inbyggd kompressor för att trycksätta tanken innehållande bindemedlet och mata fram det i torr form. Att mata och blanda i torr form gör att man behåller det ”torkande” egenskaperna av bindemedlet. Detta är en mer kostnadseffektiv användning när blöt jord eller slam ska stabiliseras.

Den datakontrollerade matningen möjliggör väldigt exakt addering av bindemedlet, vilket också reducerar kostnader och ökar kvaliteten på det utförda arbetet.
»
  • Sanering av förorenade områden
  • Solidifiering
  • Kustnära ytor

Specifications

MODELLVIKTEngineCompressor working pressureCompressor outputTank maximum working pressureTank binder capacityFeeding capacity, adjustableTank gross volumeFeeding distance
KgLbskWhpkPapsim3 / minft3 / minkPapsiTnUS Tnkg / slb / sm3ft3mft
PF 7+713,500 29,800 74,5 99 800 120 6,5 / 230 3 / 800 120 7 8 5 / 11 / 7 250 375 250

Kontakta oss

För mer information, vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.