Processor

ALLU Processor är ett blandningsverktyg för grävmaskiner. Processorn omvandlar grävmaskinen till en kraftfull och flexibel blandningsutrustning kapabel att penetrera och effektivt blanda en mängd svårhanterliga material. Allt från lera, silt, torv, slam och sediment, till muddrat material och förorenade massor.

TORRT BINDEMEDEL

BLÖTT BINDEMEDEL

FÖRORENADE OMRÅDEN

KUSTNÄRA YTOR

SOLIDIFIERING

Kontakta oss

För mer information, vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.