ALLU TS KONSTRUKTION

EN ENHET - TRE SLUTFRAKTIONER

Den unika ALLU TS konstruktionen möjliggör tre olika slutfraktioner från en enhet. Slutfraktionen styrs av avståndet mellan stagen i toppgallret. Det är ett snabbt och enkelt sätt att byta från ett sorteringsjobb till ett annat. Mer mångsidig användning!

SJÄLVRENSANDE DESIGN

ALLU TS självrensande design möjliggör bästa möjliga kapacitet även i blötare material. Vi kallar denna innovativa design för "Non-Clogging Structure".

»

VÄLJ SLAGOR EFTER APPLIKATION:

1. TJOCKLEK SLAGOR

Val:8 mm
16 mm
25 mm
35 mm

I ALLU TS-konstruktionen ingår flera slagor i olika tjocklek, vilket gör TS-konstruktionen perfekt anpassad för en mängd olika sorterings- och blandningsuppdrag.

Tillgängliga tjocklekar på slagorna är 8, 16, 25 och 35 mm. Dessa slagors tjocklek styr fraktionen på slutprodukten.

2. LAYOUT SLAGOR

Singel / Dubbel / Trippel

Genom att byta från singel placerade slagor till en layout med dubbla eller trippla slagor, så kan slutfraktionen ställas om från singel till dubbel eller trippel. En ALLU - tre slutfraktioner.

Singel

Med singelplacerade slagor positioneras två eller tre slagor en och en, med ett gallerstag mellan varje slaga.

Möjliga tjocklekar på slagorna i denna layout är 8, 16, 25 och 35 mm.

Dubbel

Med dubbelplacerade slagor monteras två slagor i samma position där de rör sig tillsammans, med två gallerstag mellan varje par slagor.

Möjliga tjocklekar på slagorna i denna layout är 16, 32, 50 och 70 mm.

Trippel

Med trippelplacerade slagor monteras tre slagor i samma position där de rör sig tillsammans.

Möjliga tjocklekar på slagorna i denna layout är 24, 48, 75 och 105 mm.

3. SLAGOR

Yxa / Standard

Yxa

En perfekt modell för applikationer som kräver rivning och/eller krossning av mjuka material, t.ex. kompost, bioavfall och bark.

ALLU Transformer utrustad med TS yx slagor möjliggör en homogen slutprodukt, även i de mest krävande materialen.

Standard

Standard slagor är designade för en mängd olika sorteringsapplikationer, t.ex. rörgravsfyllning, jordsortering, jordförbättring och grussortering.

Med TS standard slagor kan god kapacitet garanteras. Dessa slagor är perfekta för sortering och separering av grova material från den fina slutprodukten.

Kontakta oss

För mer information, vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.