ALLU M serie siktkross

Med ALLU Transformer M serie bearbetas och lastas materialet i ett steg. Denna process eliminerar dubbelhantering av material samt reducerar behovet av lagringsytor och transport av avfallsmaterial.

ALLU M serie siktkross monterad på grävmaskin rekommenderas för primärt arbete inom gruv- och övrig industri, tack vare arbetshastighet och räckvidd vilket resulterar i nästan dubbelt så hög kapacitet jämfört med en mer långsam hjullastare som basmaskin.

ALLU M serie monterad på hjullastare rekommenderas för sekundärt och service arbete i exempelvis hamnar, kraftverk, lagringsområden tack vare utrustningens överlägsna mobilitet.

ALLU M serie enheter ger en enkel och väldigt effektiv lösning till de flesta produktionsproblem eller vid förflyttning av materialhögar med tjäle på vintern eller klumpat sig på grund av fukt.

ALLU M serie siktkross är ett hydrauliskt verktyg som drivs av basmaskinen och det krävs dubbelverkande (2-vägs) extra hydraulik på basmaskinen.

»
  • gruvutrustning
  • Industriapplikationer

Specifications

MODELLGRÄVMASKINLASTMASKINVOLYMVIKT
TnUS TnTnUS Tnm3cu ydKgLbs
M 3-2050 - 70 55,1 - 77,1 2,8 - 3,9 3,7 - 5,1 7000 - 8000 15432,4 - 17636
M 3-2570 - 120 77,1 - 132,2 3,64 - 5,0 4,7 - 6,5 9000 - 11000 19841,61 - 24251
M 4-25120 - 160 132,3 - 176,3 5,00 - 6,67 6,50 - 8,67 11000 - 14000 26455,5 - 30865
M 3-2730 - 50 33 - 55,1 4,00 - 4,76 5,20 - 6,19 8000 - 11000 17637 - 24251
M 3-3250 - 70 55,1 - 77,1 4,60 - 5,50 5,98 - 7,15 10500 - 13500 23148,5 - 29762
M 4-3260 - 90 66,1 - 99,2 5,50 - 6,90 7,15 - 8,97 15000 - 17000 29762,4 - 37479
TÄNDER TRUMMOR ÖVRIGT
TS Standard tänder
TS Yx tänder
XHD 50 mm trummor
X75 trummor
Kundanpassade trumalternativ möjliga
--

Kontakta oss

För mer information, vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.

M-SERIE

Med ALLU TRANSFORMER M-serie bearbetas och lastas materialet i ett steg.