Allu slår ett slag för flexibilitet

19 maj 2016

Flexibilitet har varit något av ett honnörsord för Allus konstruktörer under senare tid. Det finska företaget lanserar en rad uppgraderingar som ger helt nya förutsättningar vid användandet av siktkrosskopor.

Våren har varit intensiv för finska Allu. Företaget har bland annat tagit fram nio nya skopmodeller i TS-serien som gör det möjligt att utvinna två fraktionsstorlekar ur varje enhet genom en enkel omplacering av stagen i toppgallret.

Konstruktionen baseras på sorteringständer som roterar genom ett toppgaller, där det bearbetade materialets slutfraktion styrs av utrymmet mellan stagen i toppgallret.

– Eftersom gallret bär större delen av materialvikten sparas kraft, slitaget minskar och sorteringständerna kan rotera kontinuerligt. Det blir också en ”kladdfri” konstruktion som ökar kapaciteten då det handlar om blöta eller kladdiga material, säger Erik Eriksson på Allus svenska bolag.

TS-trummorna kan förses med två olika typer av tänder. Standardtänderna kan användas vid sortering av exempelvis matjord medan de yxformade tänderna kan komma till pass då det behövs krosseffekt i material som bark eller biobränsle.

– Vi har tagit fram en helt ny generation tänder till siktkrosskoporna som ger högre kapacitet genom att den utstickande delen tar bättre tag i materialet. Samtidigt har slitagekostnaderna blivit lägre tack vare att slitytan blivit 40 procent större, säger Erik Eriksson.

Även stabiliserings- och krosstrummorna X75 och X100 har fått ett helt nytt tandgarnityr.

– Tidigare har utbyte krävt svetsning på arbetsplatsen. Nu byts tänderna lätt med hjälp av spännstift. Bland annat har de stora M-modellerna sådana, säger Erik Eriksson.

Siktkrosskoporna har nu också försetts med en helt ny ram som gör det möjligt att skifta mellan samtliga typer av trummor som ingår i produktprogrammet. Det innebär att en enda skopa kan användas till en mängd olika applikationer från finaste siktning till hantering av betydligt grövre material.

Nu under våren har företaget också lanserat rapporteringssystemet Allu Dare System (där Dare står för Data Reporting). Systemet känner av och rapporterar information som antal arbetstimmar och antal körda skopor. Informationen kan läsas av på en display i maskinens hytt eller på distans med hjälp av ett sim-kort.

– Systemet är förhållandevis dyrt och kommer förmodligen inte att vara så vanligt i våra mindre modeller. I stora projekt och där det handlar om stora massor kan det vara ett väldigt effektivt hjälpmedel för att kalkylera och planera arbetet, säger Erik Eriksson.

blank