Allu startar utvecklingsbolag

1 mars 2021

Allu startade 1 april ett nytt bolag i koncernen med fokus på forskning och utveckling. Förhoppningen är att ett separat bolag som helt fokuserar på FoU ska resultera i en gynnsam utveckling av framtida tillbehörsteknik, lösningar och utrustning. Allu hoppas att innovationsförmågan och utvecklingsarbetet kan lyftas ytterligare genom att starta ett renodlat utvecklingsbolag.

Tanken är att Allu Innovation and Research Center ska fungera som en separat företagsenhet, oberoende av befintlig tillverkning, produktion och koncernens allmänna operativa struktur.

Samtidigt är avståendet till exempelvis produktionen inte längre än att tester och finjusteringar kan bedrivas smärtfritt med målet att utveckla produkter som efter hand kan introduceras på marknaden.

Det nya bolaget kommer att ledas av Markku Jonninen, grundare och styrelseordförande i Allu Group, med många års erfarenhet av utveckling och introduktion av tillbehörslösningar med sig i bagaget.

blank