Fallstudie 2 ALLU PROCESSOR SOLIDIFIERAR MARK FÖR HUSPROJEKT

Nederländerna

Material Blöt jord och lera etc.

Industri Solidifiering

Applikation Solidifiering

Funktion Solidifiering

Modell ALLU Processor 500HD Power Mixer

Problem

Arbetsplatsen var ett område med blöt sankmark som skulle användas till ett bostads- och lagerlokalsprojekt.

Lösning

Innan man påbörjade schakten stabiliserades först marken genom att blanda in kalk och flygaska med ALLU Processor 500HD Power Mixer.

Dra nytta av

Tack vare stabiliseringen var marken stark nog att bära upp grävmaskiner och schakten kunde genomföras. Detta ledde också till ökad driftsäkerhet i projektet samt att kvalitén på de schaktade massorna förbättrades. Schaktmassorna kunde återanvändas till grunderna i  projektet.

Related Products