Fallstudie 3 ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR JÄRNVÄG

Sverige

Material Swamp, soft peat and clay

Industri Mixning, Solidifiering, Stabilisering

Applikation Stabilisering

Funktion Stabilisering, Solidifiering, Blandning

Modell ALLU STABILISERINGSSYSTEM

Problem

Den ursprungliga järnvägen hade byggts på mycket mjuk jord med sättningar som följd och behövde moderniseras och stabiliseras. I projektet ingick även att bygga ut till dubbelspår.

Lösning

Det totala området som behövde stabiliseras med ALLU Stabiliseringssystem var omkring 6500 m2 och ner till ett djup på 3-4 meter. Projektet skulle genomföras på en månad och genom att förbättra bärigheten i grunden skulle säkerhetsbristerna åtgärdas. Bindemedlet som användes i projektet var en mix av 70% cement och 30% merit.

Dra nytta av

ALLU Stabiliseringssystem stabiliserade ytorna tids- och kostnadseffektivt, utan dyra transportkostnader tack vare att ingen materialförflyttning krävdes.

Related Products