Fallstudie 1 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS ÅTERFYLLER RÖRGRAV

Sverige

Material Jord

Industri Rör- & ledningsgravar, Sortering

Applikation Återfyllning av rörgrav

Funktion Återfyllning av rörgrav, Sortering

Modell ALLU Transformer DS 3-12 siktkross med TS25 trummor

Problem

Rörledningen krävde att återfyllningen skulle göras med nytt material, vilket hade inneburit extra kostnader för projektet.

Lösning

Det schaktade materialet sorterades tillbaka till rörgraven med ALLU Transformer sorteringsskopa och råmaterialet användes som fyll. ALLU Transformer sorteringsskopa kunde sortera fram material till rörledningen vilket resulterade i inga extra materialkostnader.

Dra nytta av

Genom att återanvända materialet på plats fanns det ingen anledning att köpa in jungfruligt material. ALLU Transformer siktkross gjorde jobbet effektivt och med besparingar på naturresurser. Mängden trafik på arbetsplatsen kunde också minskas tack vare återvinning av befintligt material med endast en maskin.   VI OMVANDLAR DINA VINSTER.

Related Products