Fallstudie 11 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEKÄMPAR EJ-INHEMSK VÄXTART I ETT NATURRESERVAT

Finland

Material Jord förorenad med invasiva, ej naturligt förekommande, växter

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Jordbearbetning, Sortering

Applikation Sortering

Funktion Sortering, Jordbearbetning, Hantering av avfallsmaterial

Modell ALLU Transformer DL 2-17 sorteringsskopa med TS25 trumma

Problem

Icke-inhemska växtarter som riskerade förstöra lokal fauna och flora hittades i ett naturreservat. För att skydda naturreservatet och bevara dess biologiska mångfald behövde man separera dessa växtarter från jorden de växte i, jord som därefter kunde återföras.

Lösning

Jordens ytskikt avlägsnades med hjälp av en traktorgrävare, som tog bort de icke-inhemska arterna med sina rötter intakta. En ALLU Transformer sorteringsskopa användes sedan för att sortera materialet och separera jorden från den oönskade växtligheten. Jorden kunde därefter återföras till marken och växtresterna avlägsnas.

Dra nytta av

ALLU Transformer sorteringsskopa var en effektiv lösning för att avlägsna de icke-inhemska växtarterna. Bevisligen en mycket mobil och utrymmesbesparande lösning   VI OMVANDLAR DIN KLIMATPÅVERKAN.

Related Products