Fallstudie 8 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KVALITETSSÄKRAR I BETONGPRODUKTION

Finland

Material Sand och grus, krossat grus

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Industriapplikationer, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Industriapplikationer

Modell ALLU Transformer siktkross DN 3-17 med TS16 trummor

Problem

Kvalitetssäkring och kontroll inom betongproduktionen innebar att hantera klumpad, hårdnad, frusen sand och grus som innehöll klumpar som var för stora för att matas in i matarsilon vid betonganläggningen.

Lösning

Den frusna och hårdnade sanden och även grus och sten krossas nu med ALLU Transformer innan de matas in i silon. Detta steg säkerställer att mataren inte blir blockerad av stora klumpar, vilket innebär att kvaliteten på betongen förblir konsekvent.

Dra nytta av

Kvalitetssäkring genom användning av ALLU Transformer säkerställer att produktionsprocessen effektiviseras, utan stopp. Dessutom kan alla materials användas på grund av ALLU-utrustningens omvandling av material.   VI OMVANDLAR DIN EFFEKTIVITET.

Related Products