Fallstudie 5 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR BORT FÖRORENINGAR

Sverige

Material Jord

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Industriapplikationer, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Hantering av avfallsmaterial, Industriapplikationer

Modell ALLU Transformer DL 2-17 sorteringsskopa med TS25 trumma

Problem

En gasanläggnings inkommande råmaterial varierade i kvalitet, form och storlek då materialet kom från flera olika källor. Detta ledde till att överfraktion blockerade anläggningens matningssystem vilket resulterade i kostsamma stopp i produktionen. Dessutom innehöll materialet ofta trä, sten och även metalldelar, som behövde sorteras bort innan vidare bearbetning av materialet.

Lösning

Materialet sorterades och krossades med hjälp av en ALLU Transformer siktkross som monterades på en befintligt teleskoplastare med lång räckvidd. Tack vare detta kunde materialet inte bara sorteras och krossas utan kunde effektivt lastas in i matningssystemets silo flera meter upp i luften.

Dra nytta av

Genom att använda ALLU Transformer siktkrosskopa som både processor och lastare maximerade gasverket effektiviteten i sin verksamhet. ALLU Transformer sorteringsskopa gav en enstegsprocess där föroreningar sorteras bort, överfraktion krossas ner och lastning av materialet in i matarens silo sker allt i ett steg.   VI OMVANDLAR DIN EFFEKTIVITET.

Related Products