Fallstudie 7 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR SCHAKTAD JORD

Sverige

Material Schaktad jord

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Finsortering

Applikation Finsortering

Funktion Finsortering, Hantering av avfallsmaterial

Modell ALLU Transformer DN 3-17 sorteringsskopa med TS16 trumma

Problem

Projektet som bestod av schakt längs en landningsbana innebar att man gick rakt igenom flygfältet. Återanvändning av det uppschaktade materialet var föreskrivet för att slippa köpa- och transportera in nytt material. Detta resulterade i minskad miljöpåverkan och förbättrad kostnadseffektivitet i projektet.

Lösning

En mobil och effektiv lösning krävdes för att utföra arbetet. En ALLU Transformer sorteringsskopa monterades därför på en lastmaskin för att maximera mobiliteten. Efter schakt och ledningsarbete finsorterades materialet direkt över schaktet där grävmaskinerna hade lämnat det i högar.

Dra nytta av

Det fanns ett tight schema för projektet då landningsbanan behövde tas i drift på flygfältet. Projektet slutfördes i tid med betydande kostnadsbesparingar tack vare att man ej behövde köpa in nytt material eller de transporter som dubbelhantering av materialet hade krävt.   VI OMVANDLAR DINA BASMASKINER.

Related Products