Fallstudie 17 ALLU TRANSFORMER Siktskopa LUFTAR KOMPOST

Sverige

Material Blött slam

Industri Kompostering, Krossning, Luftning, Mixning, Sortering

Applikation Luftning

Funktion Luftning, Kompostering, Krossning, Sortering, Blandning

Modell ALLU Transformer DS 4-23 siktkross med XHD60 trummor

Problem

Blött, klumpigt, förorenat slam-material orsakade förseningar i komposteringsprocessen för ett svenskt företag.

Lösning

Materialet sorterades, strimlades och luftades med en ALLU Transformer siktkrosskopa vilket gjorde komposteringsprocessen snabbare och mer effektiv.

Dra nytta av

Hela komposteringsprocessen hindras inte längre av blöta klumpar av slam. Processen är nu mer effektiv eftersom all sortering, rivning och luftning kan göras i ett steg och kompostering och återanvändning av material går snabbare.   VI OMVANDLAR DIN EFFEKTIVITET.

Related Products