Nygammal Processor

24 oktober 2017

Allu lanserar en ny version av Allu Processor, en extrautrustning för grävmaskiner. Tidigare har den bara levererats tillsammans med kompletta stabiliseringssystem, men efterfrågan som en egen enhet ökar, varför den nu gjorts tillgänglig som tillbehöret som förvandlar vanliga grävmaskiner till effektiva blandare. Konstruktionen är kraftig och tål jobb långt under ytan. Allu Processor finns tillgänglig för grävmaskiner mellan 25 till 45 ton.

blank