Sortering med plusvärden

17 mars 2013

Till och med armerad betong kan hanteras av en serie sorteringsskopor som nu lanseras i Sverige av finska Allu. Åtta storlekar erbjuds för bärare upp till 45 ton.

– De flesta vet inte hur mycket användbart material de betalar för att bli av med. Om demoleringsmassorna bara består av betongklumpar i storlek 30×30 centimeter behövs ingen sortering. Men på normala rivningsarbetsplaster brukar man aldrig ha rena betongklumpar utan det finns en massa rivningsrester av mindre fraktioner. När skopan testats under hösten finns exempel på att 40 till 50 procent kunnat återvinnas efter sortering, säger Magnus Eriksson, vd för Allus svenska bolag.

– För att klara så krävande material använder vi stora och kraftiga sorteringstrummor och hög motorkraft. Kapaciteten är två till tre skopor per minut och då är slutfraktionen på det utsorterade materialet 0-50 millimeter, säger Magnus Eriksson.

blank