ASIAKASTARINA 2 ALLU Processor – Suoalueen vakautus

Alankomaat

Materiaali Märkä maaperä ja muta

Toimiala Pilaantuneen maan käsittely

Käyttökohde Solidification

Tehtävä Solidification

Malli ALLU Processor 500HD

Ongelma

Soinen maaperä oli tarkoitus käyttää hyödyksi rakentamalla sinne asuintaloja ja varastorakennuksia. Soinen maasto ei sellaisenaan kuitenkaan soveltunut perustuksen pohjaksi huonon kantavuutensa ja laatunsa takia.

Ratkaisu

Jotta mitään työtä pääsin tekemään alueella, oli se ensin vakautettava ALLU Processor sekoitinyksiköllä. Vasta tämän jälkeen alueelle päästiin rakentamaan perustuksia.

Edut

Maaperän vakautus ALLU Processorilla paransi suuresti alueen kantokykyä, sillä koko alue oli vakautettu. Tämä lisäsi koko rakennusprojektin turvallisuutta, ja paransi maaperän laatua siten, että kaivettua materiaalia pystyttiin sellaisenaan käyttämään perustusten tekoon.

Liittyvät tuotteet

ALLU Soil Improvement System
ALLU processor
ALLU Soil Improvement on teknologiatuoteperhe joka on suunniteltu monipuoliseen ja...