ASIAKASTARINA 6 ALLU Transformer seulakauha – Rakennusjätteen käsittely

Kreikka

Materiaali Rakennusjäte

Toimiala Jätemateriaalien käsittely, Murskaus, Seulonta, Teolliset sovellukset ja käyttökohteet

Käyttökohde Murskaus

Tehtävä Murskaus, Seulonta, Waste material handling

Malli ALLU Transformer DSH seulakauha X75 murskaavilla terillä

Ongelma

Työmaalla syntynyt rakennusjäte pitää käsitellä ennen kun sen voi hävittää tai kierrättää. Materiaali, jota voi vielä hyötykäyttää, on erotettava kaatopaikalle menevästä materiaalista. Suurten kappalaiden takia materiaalia oli lähes mahdoton käsitellä olemassa olevilla laitteilla, mikä olisi tarkoittanut että kaikki materiaalit olisi pitänyt viedä kaatopaikalle ilman esikäsittelyä.

Ratkaisu

Rakennusjäte seulottiin ALLU Transformer seulakauhalla, joka erotteli, seuloi ja murskasi materiaalit niin, että ne pystyttiin kierrättämään ja hyötykäyttämään uudestaan.

Edut

Tuloksena oli vähemmän materiaaleja kaatopaikalle ja enemmän materiaaleja hyötykäyttöön. Urakoitsija siis säästi kaatopaikka-, kuljetus- ja materiaalikustannuksissa ja sai jopa tuloja pystyessään myymään eteenpäin osan materiaaleista.    ALLU TUOTTEILLA PAREMPI TUOTTAVUUS.

Liittyvät tuotteet

Seulontakauhat D sarja
Reduce, recycle and reuse with ALLU screening bucket
ALLU Transformer on hydraulinen lisälaite kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja moniin muihin peruskoneisiin. Seulo, murskaa ja sekoita maa-ainekset ja materiaalit yhden työvaiheen prosessissa.