Fallstudie 6 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEARBETAR BYGGAVFALL

Grekland

Material Byggavfall

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Industriapplikationer, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Hantering av avfallsmaterial

Modell ALLU Transformer DS 3-17 siktkross med X75 trummor

Problem

Byggavfall från ett utvecklingsprojekt behövde bearbetas före bortforslande. Material för återanvändning separerades från material som skulle till deponi. På grund av stora partiklar i byggavfallet visade det sig vara omöjligt att återanvända, vilket ledde till att allt material behövde gå till deponi med extra transport- och tippavgifter för entreprenören.

Lösning

Byggavfallet kontrollerades och krossades med hjälp av ALLU Transformer siktkross och det bearbetade materialet används nu som grundmaterial för byggnader och andra byggprojekt.

Dra nytta av

Mindre mängd material till deponi och effektivt nyttjande av avfallsmaterial innebär ökad hållbarhet. Det minskar också extrakostnader för tippavgifter och genererar intäkter från återvinning och återanvändning av det processade materialet. Dessutom minskar transportkostnaderna och den negativa miljöpåverkan transporterna innebär eftersom det inte finns något behov att köra bort befintligt material eller köpa in nytt.   VI OMVANDLAR DINA VINSTER.

Related Products