ALLU INVESTERAR I FRAMTIDEN MED BILDANDET AV NYTT FOU-FÖRETAG

6 april 2020

ALLU Group aviserar att ett nytt företag bildats med syfte att utveckla framtida tillbehörsteknik, lösningar och utrustning.

Den 1 april 2020 togs ett nytt ALLU koncernbolag i drift för att utveckla ny utrustning, nya produkter och lösningar med hjälp av den senaste innovativa tekniken. ”Allu Innovation and Research Center Oy” kommer att fungera som en separat företagsenhet vid sidan av de andra ALLU Group företagen, men oberoende av befintlig tillverkning, produktion och allmän operativ struktur inom ALLU.

Allu Innovation and Research Center Oy kommer utgöra basen i Allu´s pågående FoU-program. Här utvecklar man banbrytande lösningar som syftar till att göra kunderna mer effektiva, produktiva, miljövänliga och lönsamma. Efter framgångsrika tester och finjusteringar kommer tillämpliga nya innovationer införlivas i nya Allu-produkter som ska introduceras på marknaden.

Det nya bolaget kommer att ledas av Markku Jonninen, grundare och styrelseordförande i Allu Group Oy, med många års framgång inom utveckling och introducering av tillbehörslösningar.

blank