Allu produkter för stora projekt

Erbjuder kundanpassande lösningar för dina stora projekt

ALLU JORDFÖRBÄTTRINGSUTRUSTNING FÖR STABILISERING, SOLIDIFIERING OCH SANERING AV MJUKA MASSOR OCH SEDIMENT

ALLU tillhandahåller lösningar för jordförbättring genom sitt utbud av jordstabiliseringsprodukter. Dessa produkter är designade för att förbättra kvaliteten och egenskaperna hos olika typer av jordar, vilket gör dessa mer lämpade för konstruktion och infrastrukturprojekt. ALLU jordstabiliseringsprodukter kan effektivt stabilisera olika jordtyper, inklusive lera, silt, sand, grus med flera. De kan hantera olika markförhållanden och anpassa sig till specifika projektkrav. Produkterna är designade för effektiv blandning och full kontroll över bindemedelsflödet. De säkerställer en noggrann och jämn fördelning av tillsatser i hela arbetsområdet, vilket främjar konsekvent stabilisering och ett homogent resultat.

ALLU:s jordförbättringslösningar erbjuder potentiella kostnads- och tidsbesparingar för byggprojekt. Genom att optimera befintliga jordar istället för att enbart förlita sig på omfattande schaktning och materialväxling minskas behovet av ytterligare material, transporter och projekttidsplaner. Genom att använda ALLU jordförbättringsutrustning kan byggprojekt minska sin miljöpåverkan kopplad till inköp och transport av nytt material. Markstabilisering främjar hållbara byggmetoder genom att maximera användningen av befintliga resurser.

ALLU-processor-for-soil-stabilization-solidification-and-improvement

ALLU PROCESSOR

ALLU Processor är ett hydrauliskt blandningstillbehör för konventionella grävmaskiner. Detta tillbehör förvandlar grävmaskinen till ett kraftfullt och mångsidigt blandningsverktyg som kan penetrera och effektivt blanda en mängd olika mjuka jordar och material – allt från lera, silt, torv, slam och muddrat sediment, såväl som förorenade material kan blandas.

ALLU Processor kan blanda och homogenisera material, vilket säkerställer jämn fördelning och blandningsresultat av olika material. Bindemedel som kalk eller cement kan matas in och tillsättas i jorden genom blandaren i antingen våt eller torr form. ALLU-processorn är kapabel till jordstabilisering, solidifiering och sanering. Den kan blanda och stabilisera olika jordtyper, förbättra jordens bärförmåga, stabilitet och andra önskade egenskaper.

ALLU-Processor-and-Pressure-feeder-7+7

ALLU TRYCKMATARE

ALLU Tryckmatare (PF 7+7 NextGen) är en tryckmatare (skyttel) utvecklad av ALLU. Den mobila ALLU tryckmataren är en högkapacitets, larvburen, intelligent matningsenhet för torra bindemedel. Eftersom bindemedlet vanligtvis är den största kostnaden på arbetsplatsen, förhindrar den datorstyrda bindemedelsmatningen på PF 7+7 att onödig mängd bindemedel matas ut. Dessa unika funktioner ger stora kostnadsbesparingar och ökad effektivitet på alla arbetsplatser.

PF 7+7 NextGen kan användas som matare i olika applikationer för djup eller grund torrblandning. Den höga luftkapaciteten, och 10 bar / 145 psi tryckkapacitet, gör det möjligt att mata långa sträckor såväl som ner till stort djup.

Den är lämplig som matare för solidifiering, mass-stabilisering och Nordic Deep Dry Mixing (DDM), mer känd som KC eller kalkcementpelare. Den kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive vägbyggen, grunder, vallar och många andra typer av markförbättringsprojekt. Det erbjuder mångsidigheten att anpassa sig till olika jordförbättringsmetoder, jordtyper och projektkrav.

Tala med en specialist

Vårt kundservice team står redo att svara på dina frågor, eller arrangera ett demo så snart som möjligt

Ring 0171-17 15 17

Hitta din återförsäljare