ALLU TRANSFORMER DL SERIE

Effektiv i varje situation

Från kompostering till luftning, matjordssortering till avfalls och skräpbearbetning, allt kan göras direkt på arbetsplatsen

Bättre för dig och bättre för miljön

blank

Din effektivitet

Sortera, krossa, lufta, mixa och lasta, allt i ett steg. Undvik extra maskiner genom att hantera flera arbetsmoment i ett steg.

blank

Din miljöpåverkan

Mindre material att transporter in till arbetsplatsen innebär en minskning i bränslekostnader. Mindre material till deponi och effektivt nyttjande av avfallsmaterial stödjer hållbarhet.

blank

Dina maskiner

Din grävmaskin, hjullastare och kompaktlastare kommer omvandlas till ett multifunktionellt verktyg som kommer sortera, krossa, mixa, lufta, pulverisera och lasta, allt i ett steg.

blank

Dina vinster

Mindre mateiral till deponi innebär mindre kostnader. Återanvänd materialet på arbetsplatsen och slipp köpa in nytt material. Återvinn och dra nytta av överskottsmaterial och generera en inkomst från dessa.

TRANSFORMER DL SERIE FUNKTIONER

ALLU transformator DL-serien för siktning och krossning

Stark och pålitlig – motorer placerade inuti ramen för att undvika risken för skador utifrån. Smörjning inuti kedjeboxarna garanterar lång livslängd på transmissionen.

Effektiv – Producerar homogen slutprodukt, hög kapacitet även med blötare material, snabb och enkel att underhålla, sorterar material utan fram/back rörelse på trummorna, självrensande design (TS)

Mångsidig – Lämplig för grävmaskiner, hjullastare, traktorer och teleskoplastare. Kan monteras på grävmaskin både för traditionell grävning och för höjdgrävning. Hanterar många olika material, även blöta.

TS KONSTRUKTION

En enhet – tre slutfraktioner

blank
blank

TS SLAGA STANDARD
För alla sorteringsapplikationer

blank

TS SLAGA YXA
För krossningsapplikationer


TS SORTERINGSTRUMMA

blank
 • Utbytbara slagor
 • Ändra slutfraktionen utan att demontera trummorna


TS KROSSNINGSTRUMMA

blank
 • Utbytbara slagor
 • Ändra slutfraktionen utan att demontera trummorna

SORTERING, BLANDNING LUFTNING OCH KROSSNING

blank

Teknisk specifikation

DL 2-09
Grävmaskin 4 – 12 t
Hjullastare 2 – 8 t
Volym 0.27 – 0.37 m3
Oljeflöde 60 – 90 LPM
Vikt 430 kg
Grävmaskin 7 – 12 t
Hjullastare 3 – 8 t
Volym 0.37 – 0.52 m3
Oljeflöde 60 – 90 LPM
Vikt 540 kg
Grävmaskin 9 – 12 t
Hjullastare 4 – 8 t
Volym 0.51 – 0.75 m3
Oljeflöde 60 – 90 LPM
Vikt 695 kg

Miaximera lönsamhet, effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen

blank

ALLU Transformer är utrustade med ALLU Sensor för att maximera lönsamhet, effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Arbetstimmar
 • Korrekt arbetsvinkel
 • Status på utrustningen och proaktivt föreslå underhåll och byte av slitdelar
 • Vikt på Transformer utan fäste
 • Garanti
 • Felsökning

Vanliga applikationer

ALLU hink för siktning och arealering
 • Luftning
 • Sortering
ALLU hink för kompostering och stoppning av rörledningar
 • Kompostering
 • Återfyllning rörgrav
ALLU hink för avfallsmaterial och landskapshantering
 • Hantering av avfallsmaterial
 • Markplanering

CASE STUDIES

blank
ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR BORT FÖRORENINGAR
blank
ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEKÄMPAR EJ-INHEMSK VÄXTART I ETT NATURRESERVAT

Tala med en specialist

Vårt kundservice team står redo att svara på dina frågor, eller arrangera ett demo så snart som möjligt

Ring 0171-17 15 17

Hitta din återförsäljare