Allu M-Serie för gruvlastare och grävmaskiner

12 februari 2014

Allu M-Serie processkopor är anpassade för 30-90 tons lastare och 60-160 tons grävmaskiner och de kan även monteras på underjordslastare om så önskas. Allu M-Serien är ett hydrauliskt tillbehör som utnyttjar hydraulsystemet på den bärande maskinen.

Allu M-Serie processar material och mineraler som kol, oljeskiffer, kalksten, grafit, kaolin, dolomit, gips med mera. Under tester med Allu M-Serien har kapaciteter upp till 650 ton/h uppmätts och det med bara en enhet. Allu M-Serie kan utrustas med olika processtrummor. Fraktionerna 0-50mm, 0-75mm, 0-100mm, 0-150mm kan produceras med denna metod.

Allu M-Serien finns initialt tillgänglig i två modeller och under 2014 kommer M-Serien lanseras som en komplett produktlinje som täcker tre modeller för lastare och tre modeller för grävmaskiner.

blank