Allu & Mapei inleder samarbete för en hållbar miljö & stora besparingar

1 mars 2021

ALLU MAPEI Circulus är en lösning för att omvandla färsk returbetong till ett högkvalitativt återvunnet granulat. Den högmobila och effektiva metoden ger vinster både för miljön och betongproducenter eller återvinnare.

ALLU och MAPEI är båda världsledande företag inom sina respektive områden med globala distributionsnät. Genom samarbetet får kunderna tillgång till en helt ny nivå vad gällande kunskap inom betongåtervinning.

ALLU MAPEI Circulus-systemet riktar sig till betongproducenter och betongåtervinningsföretag som vill minska kostnaderna för hantering av betongavfall. Förutom de positiva miljöeffekterna, genom minskat behov nytt material, kommer systemet att generera betydande besparingar i produktionen. Besparingar på hundratusentals kronor per år kan uppnås genom kraftigt reducerade deponikostnader och minskade kostnader för inköp av ballast till ny betong.

Systemet är enkelt och kräver minimala investeringar: MAPEI Re-con Zero-systemet och ALLU Transformer. Med Re-Con Zero omvandlas den våta betongen till ett torrt betongmaterial.

ALLU Transformer krossar sedan betongmaterialet till granulat i rätt angiven fraktionsstorlek som sedan återvinns i ny betong. För betongtillverkare medför detta betydande besparingar genom att man kan återvinna granulatet vid nytillverkning ny betong. Mellan 5 och 30% av ballasten får idag ersättas med återvunnet material. Produkten från Circulus-systemet uppfyller kraven enligt betongstandarden EN-206
Systemet minskar också mängden avfallslam som bildas vid tvätt av betongbilar. Avfallsslam är en miljöutmaning eftersom det måste gå till deponi och därmed en extra kostnad för betongproducenter.

ALLU MAPEI Circulus-systemet hjälper betongindustrin till hållbar betongtillverkning. 
Den globala förbrukningen av betong är 23 miljarder ton per år. En svindlande siffra. Miljöbelastningen från framför allt cementen i betongen är tyvärr stor. Man beräknar att cirka fem procent av världens koldioxidutsläpp härrör från cement och betongproduktion och därmed är man idag världens tredje största utsläppskälla av koldioxid.

Globalt returneras mellan 2 och 5 procent av den betong som tillverkas oanvänd. Detta på grund av kvalitetsproblem (betong är en färskvara) eller överbeställning t.ex. vid en byggarbetsplats. Detta innebär att varje år måste cirka 460 miljoner ton tas tillbaka av betongproducenter världen över och hanteras på något sätt. Den allra största delen hamnar på deponi.

Hanteringen av returbetong leder också den till stora koldioxidutsläpp på grund av krossning och transporter. 53 miljoner ton koldioxid släpps på grund av detta ut i onödan. ALLU MAPEI Circulus gör det möjlig att spara upp till 96% av dessa koldioxidutsläpp. Returbetongen behöver inte deponeras utan kommer istället till användning som ett återvunnet ballastmaterial.

Träffa ALLU & MAPEI under MaskinExpo 23-25 Maj

blank