ALLU PÅ ENTREPRENAD LIVE OCH LOAD UP NORTH

20 augusti 2019

Allu Transformer möter de hårt ställda kraven inom bygg-, återvinnings- och utvinningsindustrin. Ett imponerande utbud av lösningar kommer att visas på Entreprenad Live 2019. Dessutom kommer Allu även att ställa ut på Load Up North i slutet av augusti.

Mellan den 12 – 14 september 2019 kommer Entreprenad Live att hållas på Ring Knutstorp, Kågeröd. Med sitt stora utställningsområde syftar mässan, ’Sveriges mest kompletta entreprenadmässa’, att visa ett brett urval av produkter och tjänster för entreprenörer och professionella leverantörer. Utöver denna ledande utställning kommer Allu också att ställa ut vid ’Load Up North’ den 29 – 31 augusti på Nolia, Umeå.

Den ideala lösningen för branschen
Allu Transformer kommer att vara huvudprodukten för vad Allu Sverige AB säljer och visar på båda utställningarna. Detta innefattar en grävmaskin / lastare / traktormonterad bearbetningsutrustning som sorterar, pulveriserar, luftar, blandar, separerar, till och med krossar, matar och lastar material. Detta resulterar i att obrukbara materialet effektivt förvandlas till mycket värdefulla produkter, vilket gör alla företag som är involverade i materialhantering och bearbetning, effektivare och mer lönsamma.

Omfattande erbjudande
Med tanke på vikten av Entreprenad Live och Load Up North kommer Allu att visa ett komplett utbud av utrustning.

  • Transfomer DL-serien för basmaskiner från 2t till 12t
  • Transformer D-serien för basmaskiner från 12t till 45t
  • UAM-Compactor Proline-serien: maskiner från 1,5t till 60t
  • Allu TS tandstruktur med två/tre slutfraktioner
  • Allu-sensor
  • Allu-app
  • Allu-Mapei Circulus

Allu´s montrar på Entreprenad Live och Load Up North är:

  • Entreprenad Live: 807
  • Load Up North: 1034

Med det bredaste och mest moderna sortimentet av tillbehör på marknaden gör Allu det möjligt för företagen att välja rätt utrustning för att uppfylla deras mycket speciella krav.
Vi ser fram emot att få visa hur vi kan hjälpa alla företag att förvandla mer än bara sina vinster.

blank