Allu satsar på eget i Sverige

7 juni 2011

– Vårt mål är femdubblad försäljning i Sverige inom tre år. Det säger Magnus Eriksson, vd för Allus nybildade svenska dotterbolag.

Finska Allu har samarbetat med Amas på den svenska marknaden sedan 1997 och uttrycker stor respekt för sin svenska representant. Sverige är en av företagets viktigaste marknader, men bedömningen är att försäljningen kan öka väsentligt.

Avsikten är att fortsätta samarbeta med Amas med avseende på såväl försäljning som i samband med utställningar. Men för att visa hur seriöst man ser på den svenska marknaden och för att stärka försäljningen sparkade företaget strax före Maskinexpo igång det egna dotterbolaget Allu Sverige AB, med den förre Amas-medarbetaren Magnus Eriksson som vd.

– Vi kan koncentrera oss helt på våra egna produkter och kan fatta alla principiella beslut inom den egna organisationen. I dag jobbar vi med temporära lokaler för administration och lager, men om ungefär tre månader står vår nya anläggning med kontor, lager och service färdig i Enköping. Där kan vi i praktiken sköta allt utom tillverkning, säger Magnus Eriksson.

Magnus Eriksson räknar med en snabb expansion. Redan nu börjar företaget se sig om efter säljare, administrativ personal och servicetekniker.

– Vi tar över servicelagret i Sverige från Amas och måste kunna erbjuda servicetjänster även om behovet inte är så stort. Det är en rätt servicefri produkt. Det är sällan en servicekille behöver åka ut och skruva. Det är egentligen bara under garantitiden, därefter fixar i allmänhet kunderna det mesta själva.

I dag dominerar försäljningen på exportmarknader som USA, Tyskland och Frankrike. Även Finland där försäljningen ligger kring 50 enheter per år är en väsentlig marknad. Bedömningen är dock att inom en treårsperiod kunna placera i genomsnitt 70-80 enheter per år i Sverige.

blank