Fallstudie 18 ALLU PROCESSOR STABILISERAR GRUND FÖR VÄG

Kina

Material Blött och instabilt slam

Industri Stabilisering

Applikation Stabilisering

Funktion Stabilisering

Modell ALLU Processor 300HD Power Mixer

Problem

Mängden vatten i slammet på detta projekt innebar att marken var olämplig att använda på grund av otillräcklig bärighet.

Lösning

Det område som påverkades av slammet stabiliserades och bearbetades med en ALLU Processor 300HD Power Mixer. Detta ökade bärigheten i vägkontruktionen upp till 30 ton.

Dra nytta av

Stabiliseringsprocessen visade sig vara ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att öka bärigheten i grunden. Vad som bedömdes vara instabil mark kunde nu istället användas för konstruktionen av vägen.

Related Products