Fallstudie 13 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS RIVER ISOLERING

Finland

Material Stenulls-avfall

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Industriapplikationer, Kompostering

Applikation Kompostering

Funktion Kompostering, Hantering av avfallsmaterial, Industriapplikationer

Modell ALLU Transformer DN 3-17 siktkross med trumma TS16 Yxa

Problem

Avlägsnandet av föroreningar i stenull visade sig vara problematiskt vilket innebar att den inte kunde användas i kompost.

Lösning

Stenull som används för isolering är ett organiskt material som tillverkas av sten och andra naturligt förekommande material. Detta gör att den kan komposteras om den bearbetas på rätt sätt. En metod är att riva ner den med en ALLU Transformer Siktkross.

Dra nytta av

Den rivande processen separerar lim och annat avfall från ullen vilket innebär att det inte finns några skadliga föroreningar kvar. ALLU Transformer siktkrosskopan kan med mobiliteten den ger möjliggöra effektivt arbete, idealisk för arbete på begränsade ytor, som i det här fallet. Effektiviteten hos ALLU Transformer bidrar ytterligare till att minska miljöpåverkan i mineralull-fabrikens komposteringsarbete.   VI OMVANDLAR DIN KLIMATPÅVERKAN.

Related Products