Fallstudie 9 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS RIVER STÄDBARK

Japan

Material Städbark hos ett sågverk

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Industriapplikationer, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Hantering av avfallsmaterial, Industriapplikationer

Modell ALLU Transformer siktkross DN 2-12 med trummor TS35 Yxa

Problem

Ett sågverk hade samlat på sig ett fält fullt med städbark från sin bearbetning av trästockar. Om städbarken skulle hanteras som avfall så skulle sågverket tvingas betala höga transport- och deponikostnader.

Lösning

Städbark kan användas som bränsle och därmed även säljas vidare. För att generera en inkomst från det behöver barken rivas ner i fina, homogena bitar. Detta kan göras med en ALLU Transformer siktkrosskopa.

Dra nytta av

En ALLU Transformer siktkross är en konstnadseffektiv och mobil lösning lämplig för användning på en begränsad yta, såsom hos detta sågverk. Slutprodukten som produceras är av hög kvalitet och den är homogen, vilket gör den idealisk för vidare försäljning.   VI OMVANDLAR DINA BASMASKINER.

Related Products