Fallstudie 14 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SEPARERAR MATJORD FRÅN STUBBAR

Finland

Material Stubbar, sågspån och matjord

Industri Återvinning, Bearbetning av avfallsmaterial, Industriapplikationer, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Återvinning, Hantering av avfallsmaterial, Industriapplikationer

Modell ALLU Transformer DSB 2-12 siktkross

Problem

Matjord och sågspån behövde separeras från trästubbar så att båda kan återvinnas effektivt.

Lösning

Stubbarna sorterades med ALLU Transformer siktkross. Denna process separerar matjorden från stubbarna vilket gör båda materialen återanvändbara. Dessutom krossas stubbarna ner med ALLU Transformer skopan och materialet blir kompost.

Dra nytta av

Nyttjandet av ALLU Transformer sorteringsskopa resulterade i att samtliga material kunde återanvändas. Matjord och sågspån kunde säljas som värdefullt material och stubbarna krossades för användning som kompost. Därigenom minskar både transportkostnader och deponiavgifter.   VI OMVANDLAR DIN KLIMATPÅVERKAN.

Related Products