Fallstudie 12 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR OCH BLANDAR BYGGAVFALL

Italien

Material Byggavfall

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Hantering av avfallsmaterial

Modell ALLU Transformer DN 2-17 siktkross med TS25 trummor

Problem

Byggavfall bestående av betong, metall och andra byggmaterial kräver bearbetning före återanvändning. Om det lämnas obearbetat kan materialet inte återanvändas vilket skulle innebära höga transportkostnader och tippavgifter för entreprenören.

Lösning

Materialet bearbetades med en ALLU Transformer siktkross. Betongen krossades och återvanns. Metallen separerades från materialet och återvanns ytterligare. Findelen i materialet nyttjades som fyll- och som grundmaterial.

Dra nytta av

Genom att bearbeta materialet med en ALLU Transformer siktkross fanns det inte längre något behov av kostsamma transporter till deponi med materialet. Findelen återanvändes och allt material återvanns på korrekt sätt.   VI OMVANDLAR DIN KLIMATPÅVERKAN.

Related Products