Många vinster med att sortera på plats

4 juni 2018

Det finns många vinster med att kunna sortera material och återfylla i ledningsschaktet direkt. Engströms har nyligen investerat i en sorteringsskopa från Allu och har bara positiva erfarenheter. 

blank
Med en sorteringsskopa kan ledningsschaktet återfyllas snabbt och enkelt med återanvänt material – något som sparar både pengar, tid och miljö. Engströms investerade nyligen i en tvåkubiksskopa och har bara positiva erfarenheter.Foto: Ann-Louise Larsson

– Här har vi material med mycket morän i och då funkar det klockrent, berättar arbetsledare Ernst Folkesson. 

Skopan köptes in för någon månad sedan till ett stort vattenledningsprojekt utanför Örebro, i första hand för att hålla nere priset genom att slippa onödiga transporter av material, men också ur miljöhänsyn. 

– Vi vill gärna profilera oss miljömässigt och jag hoppas att fler beställare ska förstå hur smidigt det är att jobba på det här sättet istället för att transportera material hit och dit, fortsätter Ernst Folkesson. 

blank
Ernst Folkesson, arbetsledare på Engströms, hoppas att fler beställare ska upptäcka fördelarna med att sortera på plats. 

Skopan, Allu DN317-2 TS, som är på två kubikmeter sitter på en 20-tons bandgrävare och sorterar ut som grövst 0-18-fraktion, godkänd som skyddsfyllning i ledningsschaktet. 

– Vi hoppas att vi ska klara av hela projektet utan att behöva köpa in något material, men det är långt kvar på sträckan så vi får se hur vi ligger till när vi närmar oss slutet, fortsätter Ernst Folkesson. 

Till att börja med köpte Engströms in en sorteringsskopa till projektet, men ganska snart visade det sig att flera planerade etapper med styrd borrning inte kunde genomföras och därför blev det snabbt aktuellt med ytterligare en sorteringsskopa när det traditionella schaktarbetet i projektet ökade. 

blank