Nye TS-skuffer fra ALLU

1 mars 2021

Finske ALLU viste et bredt spekter av sine skuffer på Bauma 2019. Den største nyheten var at ALLU Transformer (TS) knuse- og sikteskuffer nå kan produsere tre forskjellige størrelser mot tidligere to.

TS-skuffene som er tilpasset maskiner fra 12-45 tonn, kan dermed produsere størrelsene/fraksjonene 16/32/48 mm.

TS-skuffene er selvrensende og tetter ikke, og er derfor godt egnet for bruk i avfallshåndtering, kompostering, etterfylling av grøfter og knusing av bark, for å nevne noe.

Skuffene leveres standard med knuse- eller siktetenner, eller i en kombinasjon av begge. Skuffene kan leveres med høyere sider som øker skuffevolumet med opptil 30%. TS-skuffene kan også utstyres med lekkledningskompensator.

ALLU lanserte for en tid tilbake en app for alle sine skuffer. Via denne får man i hovedsak instruksjonsdata. På Bauma ble en ny app lansert, og denne er langt mer avansert. Ved å montere inn en ny sensor på alle skuffer som nå kommer på markedet, kan kunden/brukeren i app’en avlese timeforbruk og produksjonsdato og dermed også beregne kostnad pr. time.

blank