TRANSFORMING THE WAY YOU WORK PÅ CONEXPO/CONAGG

6 februari 2020

ALLU kommer stolt ställa ut utrustning från sin Transformer, Processor och andra utrustningsserier på CONEXPO/CONAGG 2020. Under temat ”Transforming the way you work”, kommer ALLU visa hur omvandlad effektivitet, omvandlad lönsamhet, omvandlad miljöpåverkan kan uppnås genom att omvandla utrustning och verksamhet.Nästa CONEXPO/CONAGG kommer att hållas 10-14 mars i Las Vegas, USA. Som en av världens ledande mässor för anläggningsmaskiner kommer ALLU använda tillfället till att ställa ut framträdande medlemmar i sitt sortiment, beskriva nya funktioner i utrustningen och lansera sin senaste utveckling som ämnar ytterligare förbättra kundernas verksamhet.

Transforming the way you work
Kärnan i ALLUs erbjudande är en affärsinriktning baserat på ”Transforming the way you work”. Detta syftar till att effektivitet kan uppnås genom en lösning som i ett steg kan sortera, krossa, lufta, blanda och lasta. Detta möjliggör även omvandling av lönsamheten eftersom mindre material behöver gå till deponi, vilket resulterar i mindre transportkostnader och deponiavgifter. Återanvändning av befintligt material på plats innebär också att det inte finns något behov av att köpa in nytt material, plus att det återvunna materialet kan generera inkomster. 
Dessutom är utrustning från ALLU även inriktad på företag som vill omvandla sin miljöpåverkan. Eftersom mindre material som transporteras till arbetsplatsen innebär en minskning av bränsleförbrukningen, mindre material till deponi och ett mer effektivt nyttjande av avfallsmaterial samtliga är steg mot ökad hållbarhet. Detta kan uppnås då utrustning från ALLU omvandlar alla basmaskiner – grävmaskin, lastmaskin, traktor, kompaktlastare m.fl. – till ett multifunktionsverktyg som sorterar, krossar, blandar, luftar, pulvriserar och lastar, allt i ett steg. 
För att både visa bredden på vårt erbjudande, och även direkt på plats visa hur ALLU kan bidra till att förändra hur företag fungerar, kommer följande utrustning ställas ut på mässan:

• ALLU Transformer DL 2-09 med 8mm TS slagor (den finaste trumfraktionen)
• ALLU Transformer DH 3-17 med 16/32 TS slagor
• ALLU Transformer DH 4-17 med 25/50 TS slagor
• ALLU Transformer M 3-20 med 50mm TS slagor
• ALLU Processor 300HD

Den patenterade unika TS konstruktionen har utvecklats av ALLU som länge varit en pionjär inom utveckling av tekniker av detta slag. TS slagorna är en modern utveckling för sorterings- och krossmarknaden och ALLUs breda erbjudande av varianter på slagor innebär nya nivåer av effektivitet och produktivitet. Denna nya TS lösningen kommer även ytterligare möjliggöra för kunderna att nyttja sin ALLU Transformer på mer än ett sätt.

ALLU Processor Power Mixer är ett verktyg för blandning som omvandlar en grävmaskin till en kraftfull och mångsidig blandningsutrustning som kan bearbeta och blanda en mängd svåra material. Material som utrustningen lämpar sig för sträcker sig från lera, silt, torv, slam och sediment, till muddrade massor och förorenad jord. Monterad på, och driven av grävmaskinens hydraulsystem drar den nytta av maskinens goda räckvidd för att nå svåra eller mjuka områden. ALLU Processor kan arbeta överallt där basmaskinen tar sig fram. Detta innebär att bindemedel eller kemiska tillsatser kan levereras till exakt rätt plats genom det 80mm tjocka matningsröret och injiceras ner i marken genom munstycket mellan de två blandningstrummorna.
Vänligen notera, fler uttalanden avseende nya produkter och tjänster som ska lanserar förväntas närmare datumet för mässan. 

Komplett erbjudande för CONEXPO/CONAGG
ALLU-montern kommer ligga i C20326 Central Hall. Den för ändamålet unikt designade montern kommer möjliggöra för ALLU att visa besökarna hur ALLUs utrustning och lösningar kan förändra verksamheten och leverera förbättrad produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Utrustningen på mässan kommer visa att tack vare det bredaste utbudet av utrustning på marknaden så kan företag välja rätt utrustning för att uppfylla sina mycket speciella krav. ALLU ser framemot att på plats visa hur dess utrustning och expertis kan hjälpa alla företag att omvandla mer än bara sin vinst.
ALLUs monter på CONEXPO/CONAGG är: C20326 Central Hall. 

blank