SOIL IMPROVEMENT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ MASSASTABILOINTIA.

TUOTTEET MAAPERÄN STABILOINTIIN JA
PILAANTUNEIDEN MAIDEN KÄSITTELYYN.

Ympäristöä säästäen ja kustannustehokkaasti.

ALLU Soil Improvement stabilointijärjestelmä on suomalainen keksintö, joka tarjoaa nopean, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työmenetelmän pehmeiden maiden lujittamiseen ja dynaamiseen vahvistamiseen sekä sen muodonmuutosominaisuuksien parantamiseen. .

ALLU stabilointijärjestelmä koostuu kolmesta osasta. ALLU PF painesyötin pumppaa sideaineen maahan. ALLU Processor sekoitin sekoittaa aineen maaperään, ja ALLU DAC. mittaa, kontrolloi ja raportoi stabilointiprosessia.

ALLU stabilointijärjestelmä mahdollistaa pääsyn myös niihin työkohteisiin, joiden pohja on työskentelylle liian pehmeää esim. suoperäiset maastot. Stabilointimenetelmää voidaan käyttää myös saastuneen materiaalin käsittelyyn kapseloimalla saastunut maa-aines maan sisään ja näin estetään saasteen leviäminen ympäröivään alueeseen.

POHJARAKENTAMINEN

Huonolaatuisten maaperän ja maa-aineksen kantokyvyn parantaminen sekoittamalla, lisäämällä sideainetta ja stabiloimalla.

  • Asuinalueet
  • Ruoppaus ja satamarakentaminen
  • Rautatie- ja tienrakentaminen

PI-MA MAIDEN KÄSITTELY

Puhdistus- tai neutralisointiprosessi sekoittamalla ja lisäämällä sideainetta tai lisäaineita saastuneeseen maahan tai jätemateriaaliin.

  • Nestemäiset jätelaguunit
  • Öljyvuodot ja terva-alueet
  • Saastunut maaperä

MAAPERÄN STABILOINTI

Hyvin pehmeän maa-aineksen tai jopa nestemäisen aineen muuttaminen kiinteäksi sekoittamalla ja lisäämällä sideainetta.

  • Väliaikaiset tiet
  • Kaivosjätteet
  • Louhinta ja kaivuutöiden esityöt

TUOTTEET

PROCESSOR SEKOITINYKSIKKÖ

ALLU Processor on hydraulisesti toimiva sekoitinlaite kaivukoneisiin. Tämä lisälaite tekee kaivukoneesta tehokkaan ja monipuolisen sekoitinyksikön, joka läpäisee ja sekoittaa haastavimpiakin materiaaleja, mm. savea, lietettä, turvetta ja saostumia, ruopatusta materiaalista saastuneeseen maaperään.

PRESSURE FEEDER – PAINESYÖTIN

Kuiville sideaineille tarkoitettu älykäs painesyöttöyksikkö, jossa suuri kapasiteetti sideaineelle. Tietokoneohjattu sideaineen syöttö varmistaa, että juuri oikea määrä sideainetta kuljetetaan työstettävään materiaaliin tai maa-ainekseen. 

STABILOINTIJÄRJESTELMÄ

ALLU Stabilointijärjestelmä koostuu kolmesta laitteesta: painesyöttimestä, sekoitusyksiköstä sekä ohjaus-ja tiedonkeruujärjestelmästä.

ASIAKASTARINAT

ALLUlta ratkaisut pehmeiden maa-ainesten lujittamiseksi ja massastabilointiin

ALLU Transformer seulakauha – Putkilinjan täyttö
ALLU Processor – Suoalueen vakautus
ALLU Soil Improvement järjestelmä vahvistaa rautatien perustuksen

KESKUSTELE ALLUN ASIANTUNTIJAN KANSSA

Asiakaspalvelijamme ovat valmiina auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin koskien ALLU tuotteita. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai oheisella lomaakkeella.

Soita +358 3 882 140

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI