Jordförbättring

Snabb och kostnadseffektiv markförbättring

ALLU-Processor-jordförbättring-jordstabiliseringsteknik

ALLU Jordförbättringsutrustning är mångsidig, effektiv och lönsam materialblandnings- och markstabiliseringteknologi. Det är utrustning du kommer önska att du hittat tidigare.

Används huvudsakligen inom anläggningsprojekt, hamn- och kustområden, solidifiering samt rening och sanering av förorenade områden.

Grunder

Förbättring av bärförmågan i mark av dålig kvalitet genom att blanda, tilföra bindemedel och stabilisera.

  • Bostadsområden
  • Muddring och hamnkonstruktion
  • Väg och järnvägskonstruktion

Sanering

Renings- eller neutraliseringsprocess genom att tillföra och blanda i bindemedel eller tillsatsmedel i förorenad jord eller avfallsmaterial.

  • Flytande avfalls laguner
  • Oljespill och syra
  • Förorenad mark

Solidifiering

Omvandla mycket lös jord eller flytande material till fast form genom att tillföra och blanda i bindemedel.

  • Tillfälliga vägar
  • Gruvavfall
  • Schaktarbeten

Produkter

Vi har den perfekta lösningen för jordförbättring

ALLU processor power mixer

Processor

ALLU Processor power mixer är ett blandningsverktyg för en konventionell grävmaskin. Detta redskap omvandlar grävmaskinen till ett kraftfullt och mångsidigt blandningsverktyg som kan tränga igenom och effektivt blanda olika svåre material. Allt från lera, silt, torv, slam och sediment, till muddrade- och förorenade material.

ALLU Tryckmatare

Tryckmatare

Larvburen, högpresterande, intelligent matningsenhet för torra bindemedel. Den datorkontrollerade matningen av bindemedel förhindrar att onödig mängd bindemedel används.

ALLU tryckmatare komplett system

Komplett system

Med denna maskin kan du hårdgöra mjuka jordlager genom att tillföra bindemedel till marken. Dessutom fungerar utrustningen perfekt för bearbetning och inkapsling av förorenade material.

Case Studies

Allu löser problem inom jordförbättring

ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR EVAKUERINGSVÄG
ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR JÄRNVÄG

Tala med en specialist

Vårt kundservice team står redo att svara på dina frågor, eller arrangera ett demo så snart som möjligt

Ring 0171-17 15 17

Hitta din återförsäljare