Fallstudie 4 ALLU STABILISERINGSSYSTEM STABILISERAR GRUND FÖR EVAKUERINGSVÄG

USA

Material Träsk material innehållande torv, växter och ruttnande vegetation

Industri Mixning, Stabilisering

Applikation Stabilisering

Funktion Stabilisering, Blandning

Modell ALLU Stabiliseringssystem

Problem

En befintlig tvåfilig motorväg i Miami skulle utökas till fyra filer för att bli bättre lämpad för eventuell evakuering av befolkningen i området. Längden på vägen var ca 15 km och dess bredd skulle ökas från 12 till 20 meter. I materialet som skulle bearbetas för att möjliggöra utbyggnad av motorvägen ingick en del av ett träsk, torv, ruttnande och färsk vegetation samt våt sand.

Lösning

För att motorvägen skulle kunna byggas ut på ett säkert och effektivt sätt krävdes stabilisering ner till 4 meters djup. ALLU Stabiliseringssystem stabiliserade marken på plats på ett miljövänligt sätt.

Dra nytta av

ALLU:s Stabiliseringssystem ökade vägens bärighet och säkerhet. Dessutom gynnades entreprenören av besparingar i tid och pengar då han inte behövde köpa och transportera in nytt material, tack vare effektiv återanvändning av befintliga material. 

Related Products