Fallstudie 10 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS KROSSAR STÄDBARK

Finland

Material Städbark från trästockar på ett sågverk

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Industriapplikationer, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Hantering av avfallsmaterial, Industriapplikationer

Modell ALLU Transformer DS 4-23 siktkross med krossande XHD trumma

Problem

Städbark från bearbetning av trästockar som har samlats på ett sågverks upplagsytor har blivit ett problem. Om det hanteras som avfall så innebär det både transport- och tippkostnader för sågverket.

Lösning

Materialet finsorteras med en ALLU Transformer siktkross och används därefter som bränsle vid ett lokalt kraftverk. Kvalitén är viktig då materialet som ska användas som en kraftkälla inte får innehålla sten, metall eller andra föroreningar.

Dra nytta av

En ALLU Transformer siktkrosskopa ger en enstegsprocess där krossning av städbark och lastning kan göras samtidigt. Monterad på en lastmaskin är både mobilitet och effektivitet maximerad.   VI OMVANDLAR DINA BASMASKINER.

Related Products