ALLU TRANSFORMER DL SERIE

Effektiv i varje situation

Från kompostering till luftning, matjordssortering till avfalls och skräpbearbetning, allt kan göras direkt på arbetsplatsen

Bättre för dig och bättre för miljön

Din effektivitet

Sortera, krossa, lufta, mixa och lasta, allt i ett steg. Undvik extra maskiner genom att hantera flera arbetsmoment i ett steg.

Din miljöpåverkan

Mindre material att transporter in till arbetsplatsen innebär en minskning i bränslekostnader. Mindre material till deponi och effektivt nyttjande av avfallsmaterial stödjer hållbarhet.

Dina maskiner

Din grävmaskin, hjullastare och kompaktlastare kommer omvandlas till ett multifunktionellt verktyg som kommer sortera, krossa, mixa, lufta, pulverisera och lasta, allt i ett steg.

Dina vinster

Mindre mateiral till deponi innebär mindre kostnader. Återanvänd materialet på arbetsplatsen och slipp köpa in nytt material. Återvinn och dra nytta av överskottsmaterial och generera en inkomst från dessa.

TRANSFORMER DL SERIE FUNKTIONER

Stark och pålitlig – motorer placerade inuti ramen för att undvika risken för skador utifrån. Smörjning inuti kedjeboxarna garanterar lång livslängd på transmissionen.

Effektiv – Producerar homogen slutprodukt, hög kapacitet även med blötare material, snabb och enkel att underhålla, sorterar material utan fram/back rörelse på trummorna, självrensande design (TS)

Mångsidig – Lämplig för grävmaskiner, hjullastare, traktorer och teleskoplastare. Kan monteras på grävmaskin både för traditionell grävning och för höjdgrävning. Hanterar många olika material, även blöta.

TS KONSTRUKTION

En enhet – tre slutfraktioner

TS SLAGA STANDARD
För alla sorteringsapplikationer

TS SLAGA YXA
För krossningsapplikationer


TS SORTERINGSTRUMMA

 • Utbytbara slagor
 • Ändra slutfraktionen utan att demontera trummorna


TS KROSSNINGSTRUMMA

 • Utbytbara slagor
 • Ändra slutfraktionen utan att demontera trummorna

SORTERING, BLANDNING LUFTNING OCH KROSSNING

Teknisk specifikation

DL 2-09
Grävmaskin 4 – 12 t
Hjullastare 2 – 8 t
Volym 0.27 – 0.37 m3
Oljeflöde 60 – 90 LPM
Vikt 430 kg
Grävmaskin 7 – 12 t
Hjullastare 3 – 8 t
Volym 0.37 – 0.52 m3
Oljeflöde 60 – 90 LPM
Vikt 540 kg
Grävmaskin 9 – 12 t
Hjullastare 4 – 8 t
Volym 0.51 – 0.75 m3
Oljeflöde 60 – 90 LPM
Vikt 695 kg

Miaximera lönsamhet, effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen

ALLU Transformer är utrustade med ALLU Sensor för att maximera lönsamhet, effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Arbetstimmar
 • Korrekt arbetsvinkel
 • Status på utrustningen och proaktivt föreslå underhåll och byte av slitdelar
 • Vikt på Transformer utan fäste
 • Garanti
 • Felsökning

Vanliga applikationer

 • Luftning
 • Sortering
 • Kompostering
 • Återfyllning rörgrav
 • Hantering av avfallsmaterial
 • Markplanering

CASE STUDIES

ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR BORT FÖRORENINGAR
ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS BEKÄMPAR EJ-INHEMSK VÄXTART I ETT NATURRESERVAT

Tala med en specialist

Vårt kundservice team står redo att svara på dina frågor, eller arrangera ett demo så snart som möjligt

Ring +358 3 882 140

Hitta din återförsäljare