Fallstudie 16 ALLU TRANSFORMER SIKTKROSS SORTERAR OCH ÅTERVINNER RIVNINGSAVFALL

Finland

Material Rivningsavfall

Industri Bearbetning av avfallsmaterial, Krossning, Sortering

Applikation Krossning

Funktion Krossning, Sortering, Hantering av avfallsmaterial

Modell ALLU Transformer DN 3-17 siktkross med trumma TS25 Yxa

Problem

På en yta som har avsatts för husbyggande kan befintligt rivningsavfall med betong, trä, metall och fina fraktioner inte bearbetas ytterligare. Ytan behöver rensas och avfallet bearbetas innan några nya byggnader kan byggas.

Lösning

Avfallet bearbetades med en ALLU Transformer siktkross. Omkring 30% av materialet kan återanvändas som byggmaterial och cirka 10% bestående av trä och metall sorteras ur och återvinns. Resterande material är betong som krossas och återanvänds som underlag till grunden.

Dra nytta av

Genom att bearbeta avfallet med ALLU Transformer Siktkross gjordes betydande besparingar på tippavgifter och transportkostnader tack vare att endast 10% behövde köras till deponi. Resterande material återanvändes i det nya husprojektet.   VI OMVANDLAR DIN KLIMATPÅVERKAN.

Related Products